Wij, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zetten ons al jarenlang in om de provincie Zuid-Holland (PZH) en BAM Infra Nederland B.V. (BAM) aan de gemaakte afspraken om een geluidswering aan te leggen tussen de A4 en recreatiegebied Vlietland / Vogelplas, te houden. Wij stuiten daarbij echter steeds opnieuw op een muur van onwil en…

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart hebben PZH en BAM nu zo snel mogelijk hun verplichtingen nakomen. Lees hier het artikel van 13 juni 2018 in het Leidsch Dagblad 13 juni 2018 – Organisaties dagen provincie voor de rechter.

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, vrijdag 20 april 2018. PERSBERICHT! Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden…

Samen met de andere natuurorganisaties vorderen wij nakoming van de verbintenissen zoals vastgelegd in de basisovereenkomst “Herinrichting Meeslouwerplas  en aanleg geluidwerende voorzieningen”. Deze basisovereenkomst werd gesloten in 2009 tussen de Provincie ZH en BAM Wegen regio west. In deze overeenkomst is een derdenbeding opgenomen. Dit houdt in dat PZH en BAM  mede ten behoeve van de natuurorganisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt over…

Artkel in het Krantje online van 5 maart 2018 : Voorlopig geen bomenkap in Vlietland Als reactie op het protest van de Vereniging Vrienden van Vlietland en in overleg met RCV Vlietland heeft Staatsbosbeheer op dinsdag 27 februari besloten dat er op korte termijn geen bomen worden weggehaald in recreatiegebied Vlietland. Staatsbosbeheer heeft ook uitgelegd waarom zij voornemens was deze werkzaamheden te doen: De essentaksterfte…

Op 5 maart 2018 hebben de fracties van GBLV, Gl en PvdA in de Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg de handen ineen geslagen om de voorgenomen kap van 334 essen in Vlietland te voorkomen. Inzet is een second opinion om de kap van gezonde bomen te voorkomen. De betrokken raadsleden hopen, net als de Vrienden van Vlietland, dat een andere oplossing kan worden gevonden. De 3 partijen zeggen…