Nu de verkiezingen voor de Staten van de Provincie Zuid-Holland eraan komen moeten politieke partijen kleur bekennen. Het CDA en GroenLinks hebben dat inmiddels gedaan en in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat geluidswering langs de A4 bij de Vlietland aangelegd moet worden. Ton van Geijlswijk, secretaris van de Vereniging Vrienden van Vlietland, is hier blij mee: “We hebben gezien dat net voor de zomer de fracties…

Op de goedbezochte ledenvergadering werd iedereen bijgepraat over de activiteiten rond de vereniging. Enkele dagen eerder hebben onze voorzitter Ed en bestuurslid Sonja, samen met onze advocaat, gesproken met de provincie en hun advocaat over de brief die vlak voor de zomer aan de provincie is gestuurd om nakoming van de gemaakte afspraken te eisen. Er ging veel aan vooraf. Vorig jaar zijn bijna alle…

VERENIGING VRIENDEN VAN VLIETLAND START CROWDFUNDINGSACTIE VOOR HET OPRICHTEN VAN GELUIDSSCHERMEN LANGS DE A4. Onder het motto ‘HELP MEE AAN EEN GELUIDSLUW VLIETLAND’ is de Vereniging Vrienden van Vlietland een crowdfundingactie gestart om een juridische traject tegen de provincie Zuid-Holland en BAM te kunnen bekostigen. De inzet: nakoming vorderen van de contractuele verplichting tot het aanleggen van 3500 meter geluidwering tussen de A4 en Vlietland/Vogelplas…

Wij, de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zetten ons al jarenlang in om de provincie Zuid-Holland (PZH) en BAM Infra Nederland B.V. (BAM) aan de gemaakte afspraken om een geluidswering aan te leggen tussen de A4 en recreatiegebied Vlietland / Vogelplas, te houden. Wij stuiten daarbij echter steeds opnieuw op een muur van onwil en…

Al eerder hebben de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten moties aangenomen om geluidswerende voorzieningen aan te leggen. Bij de stemming in Provinciale Staten ging het helaas net mis, de CU-SGP trok op het laatste moment hun steun in. Anders was er dus geluidswering gekomen. Bij de behandeling in Provinciale Staten van de provinciale Kadernota stemden VVD, CDA, D66 en de CU-SGP fractie tegen een motie…