De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart hebben PZH en BAM gesommeerd nu zo snel mogelijk hun verplichtingen na te komen. Lees hier het artikel van 13 juni 2018 in het Leidsch Dagblad 13 juni 2018 – Organisaties dagen provincie voor de rechter.

Leidschendam-Voorburg/Voorschoten, vrijdag 20 april 2018. PERSBERICHT! Vier natuur- en milieuorganisaties sommeren de provincie zich aan haar afspraken te houden Een viertal organisaties heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gesommeerd zich nu eindelijk eens aan de afspraken te houden die ze al jaren geleden (in 2009) met die organisaties heeft gemaakt. De vier organisaties zijn: de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden…

Samen met de andere natuurorganisaties vorderen wij nakoming van de verbintenissen zoals vastgelegd in de basisovereenkomst “Herinrichting Meeslouwerplas  en aanleg geluidwerende voorzieningen”. Deze basisovereenkomst werd gesloten in 2009 tussen de Provincie ZH en BAM Wegen regio west. In deze overeenkomst is een derdenbeding opgenomen. Dit houdt in dat PZH en BAM  mede ten behoeve van de natuurorganisaties een aantal afspraken met elkaar hadden gemaakt over…

Artkel in het Krantje online van 5 maart 2018 : Voorlopig geen bomenkap in Vlietland Als reactie op het protest van de Vereniging Vrienden van Vlietland en in overleg met RCV Vlietland heeft Staatsbosbeheer op dinsdag 27 februari besloten dat er op korte termijn geen bomen worden weggehaald in recreatiegebied Vlietland. Staatsbosbeheer heeft ook uitgelegd waarom zij voornemens was deze werkzaamheden te doen: De essentaksterfte…

De fracties van GBLV, GL en PvdA hebben op 5 maart in de Gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg de handen ineen geslagen om de voorgenomen kap van 334 essen in Vlietland te voorkomen. Inzet is een second opinion om de kap van gezonde bomen te voorkomen. De betrokken raadsleden hopen, net als de Vrienden van Vlietland, dat een andere oplossing kan worden gevonden. De 3 partijen zeggen…

Staatsbosbeheer wil zo snel mogelijk in gesprek met de Vrienden van Vlietland over de urgente kap van 334 essen in Vlietland. Ze hebben de essentakziekte. We willen duidelijk uitleggen waarom de bomen weg moeten……. Deze uitleg en de reactie van onze voorzitter Ed Krijgsman kan je lezen in het nieuwsbericht in het Leidsch Dagblad. 27 februari 2018 nieuwsbericht Leidsch Dagblad m.b.t. bomenkap

Het is een trieste aanblik: grote velden met stronken waar enkele maanden geleden nog duizenden bomen stonden… Met de aanleg van de RijnlandRoute en de toekomstige verbreding van de A4 als excuus, vindt er deze winter een ongekende  kaalslag in Vlietland plaats. Op heel korte termijn dreigt er nu opnieuw een deel van de beeldbepalende bomen in Vlietland te worden gekapt. De aankondiging hierover kwam,…

Op 16 februari 2018 ontvingen omwonenden van de Rietpolderweg in Vlietland een brief van Staatsbosbeheer (SBB) dat begin maart 2018 een groot aantal essen zouden worden gekapt in Vlietland. Als reden werd opgegeven: essentaksterfte. Lees hier de Brief SBB aan omwonenden d.d. 16-02-2018 m.b.t. bomenkap Vlietland