Beste Vrienden, Wij willen graag iedereen zeer hartelijk bedanken die afgelopen zomer bijgedragen heeft aan onze crowdfundingsactie. Dankzij de opbrengst van die actie konden wij onze ijzersterke positie met juridische argumenten onderbouwen. Het bedrag bleek grotendeels toereikend, slechts in het laatste stadium van het traject moesten we nog een beroep doen op andere bronnen. Wij (Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden en…

We hebben er heel hard voor gewerkt maar binnen twee jaar moet er een 3,5 kilometer lang geluidsscherm of -wal langs de A4 bij Vlietland komen. Provinciale Staten Zuid-Holland nam woensdag 20 februari unaniem een motie aan om tot deze geluidswerende voorziening te komen. We hebben gewonnen! De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 31.57)

Ed Krijgsman heeft als voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari 2019 ingesproken over Vlietland inclusief Meeslouwerplas en de adequate geluiswerende voorzieningen. De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 37.40)

Al een aantal jaren woedt er een discussie over de weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om bij watersport- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart een geluidsscherm langs de A4 aan te leggen. Een groot deel van Provinciale Staten (PS), de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en verschillende natuur- en milieu- en bewonersorganisaties willen, dat het provinciebestuur zijn afspraken nakomt en het geluidsscherm dus wel aanlegt.…

De provincie Zuid-Holland heeft ernstige fouten gemaakt bij de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Er is ook onrechtmatig gehandeld. En er zijn vele pogingen ondernomen om dat laatste te maskeren. Dat stelt Aad den Draak, grondmarktdeskundige die in de jaren 2010-2012 door de provincie was ingehuurd als directievoerder/projectmanager bij een aantal baggerprojecten, waaronder de verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas, centraal deel…