Met als titel Gokken met bagger heeft het actuele documentaire programma Zembla van BNNVARA aandacht besteed aan o.a. Vlietland. Oude zandwinputten zoals Vlietland worden volgestort met bagger en lichtvervuilde grond. Wetenschappers twijfelen of dit goed is voor de biodiversiteit. Ook in de Meeslouwerplas is bagger gestort met veel meer vervuilende stoffen dan officieel is toegestaan. Meer over de door ons bij de Provincie aangekaarte gesignaleerde…

Gedeputeerde Anne Koning, o.a. portefeuillehouder Recreatie, bracht op 19 september een bezoek aan Vlietland om met eigen ogen te zien waar de commotie deze zomer om ging. En om de gebiedspartijen die zo hard gevochten hebben tegen de rigoureuze bomenkap in de ogen te kunnen kijken. Hoewel er veel gebeurd is en we door de Provincie al vaker teleurgesteld zijn als het gaat om open…

Alle gebiedspartijen die al naar de rechter waren gestapt vanwege de massale bomenkap in Vlietland zijn blij dat deze voorlopig is uitgesteld. De reden om nu niet te kappen is dat er geen vergunning is in het kader van de Natuurbeschermingswet, zo liet de Provincie Zuid-Holland (PZH) ons weten. In onderstaand nieuwsbericht op Omroep West geeft de woordvoerder van PZH weer eens (want niet voor het…

Vandaag is gestart met het afvoeren van de boorgrond uit de boortunnel van de Rijnlandroute naar de nieuwe bestemming, de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland. Per dag gaat het om zo’n 3.600 kuub boorgrond, vertelt operator Johan Melsen, die via zo’n 3,6 kilometer pijpleiding en uitkomt bij sproeiponton Omega. Onder toeziend oog van schipper Piet Blokland wordt gezorgd dat het materiaal op de juiste locatie in…

Eén werkdag voor de zomervakantie werden de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 overvallen door grootschalige plannen van de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Staatsbosbeheer (SBB), die erin voorzagen dat 19 bosvakken in Vlietland helemaal geveld of gedund zouden worden en dat alle bomenkap nog deze herfst zou plaatsvinden. Wij…

Op vrijdag 2 augustus hebben de Vrienden en de andere gebiedspartijen het (her)beplantingsplan ontvangen voor na de rigoureuze bomenkap (zoals ruim twee weken eerder afgesproken). Reactietermijn: één week. Als we er nog mondelinge toelichting op wilden, moesten we voor maandag 12 uur een datum voor de volgende week doorgeven. Tsja, niet eenvoudig te realiseren met zes partijen in de vakantieperiode, maar het lukte. Tijdens het…

Vandaag zijn er door de politiek, Carla van Vliegen als lid van Provinciale Staten namens de Partij voor de Dieren, vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de bomenkap. Het nieuwsitem van Vlietnieuws daarover vind je hier:                                   Ook de gemeentelijke politiek van Leidschendam-Voorburg in de persoon van Monica Velú…

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn op 17 juli jl. overvallen door plannen voor grootschalige bomenkap in Vlietland dit jaar. Op zo’n dertien plekken zullen stukken bos in hun geheel worden gekapt. In een brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (GS) stellen wij ons en hen de vraag waarom er over…

Commissaris der Koning van de Provincie Zuid-Holland Jaap Smit heeft Provinciale Staten laten weten dat er duidelijkheid komt naar de door de heer Den Draak gesignaleerde misstanden. Dit naar aanleiding van de brief die de Vrienden van Vlietland e.a. begin juli aan Provinciale en Gedeputeerde Staten hebben gestuurd. Er vinden een intern en een extern onderzoek plaats. Hieronder lees je het nieuwsbericht op Vlietnieuws.