Eind juni zijn de Vrienden van Vlietland e.a. door Staatsbosbeheer (SBB) geïnformeerd over wederom een bomenkap. Naar aanleiding van een boomveiligheidscontrole zijn volgens SBB kapwerkzaamheden noodzakelijk. Omdat de Vrienden en de andere bij Vlietland betrokken partijen niet één op één geïnformeerd wilden worden duurde het vervolgens drie weken voor er een afspraak met de Provincie Zuid-Holland (PZH) en SBB gepland kon worden. Tijdens de afspraak…

De Vereniging Vrienden van Vlietland is ooit opgericht n.a.v. de toenmalige plannen voor bebouwing van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De eerste procedure bij de Raad van State in 2007 wonnen we, maar de tweede verloren we en daarmee kon er, binnen het bestemmingsplan, gebouwd gaan worden. O.a. door de economische crisis heeft een start van de bebouwing tot nu op zich laten wachten en is…

De onderhandelingen van VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in Zuid-Holland over een nieuw akkoord voor 2019 – 2023 zijn van start gegaan. Namens de partijen zitten de volgende onderhandelaars aan tafel: Floor Vermeulen en Jeannette Baljeu (VVD), Nico de Jager en Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP), Berend Potjer en Anneloes van Hunnik (GroenLinks), Anne Koning en Leo Bruijn (PvdA), Adri Bom-Lemstra en Meindert Stolk (CDA).…

Binnen de provincie schijnt het beeld te zijn ontstaan en te worden verspreid, dat de grondmarkt-deskundige die in de periode 2010-2012 door de provincie Zuid-Holland was ingehuurd en begin dit jaar een aantal misstanden signaleerde deze niet wil toelichten. Dat beeld is onjuist en onterecht zo hebben we de provincie Zuid-Holland laten weten. De brief van de Vrienden van Vlietland e.a. vind je hier.

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn blij, dat Gedeputeerde Staten van ZuidHolland aan de slag zijn gegaan met het verzoek van Provinciale Staten om nu binnen twee jaar een adequate geluidswerende voorziening langs de A4 neer te laten zetten. Dat zou de geluidsoverlast in Vlietland en de Vogelplas Starrevaart en ook de geluidsoverlast…

Beste Vrienden, Wij willen graag iedereen zeer hartelijk bedanken die afgelopen zomer bijgedragen heeft aan onze crowdfundingsactie. Dankzij de opbrengst van die actie konden wij onze ijzersterke positie met juridische argumenten onderbouwen. Het bedrag bleek grotendeels toereikend, slechts in het laatste stadium van het traject moesten we nog een beroep doen op andere bronnen. Wij (Vereniging Vrienden van Vlietland, Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep Milieubeheer Leiden en…

We hebben er heel hard voor gewerkt maar binnen twee jaar moet er een 3,5 kilometer lang geluidsscherm of -wal langs de A4 bij Vlietland komen. Provinciale Staten Zuid-Holland nam woensdag 20 februari unaniem een motie aan om tot deze geluidswerende voorziening te komen. We hebben gewonnen! De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 31.57). Het Krantje bracht het nieuws groot, net…

Ed Krijgsman heeft als voorzitter van de Vereniging Vrienden van Vlietland de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 13 februari 2019 ingesproken over Vlietland inclusief Meeslouwerplas en de adequate geluiswerende voorzieningen. De inspraak kan je in deze video bekijken (start vanaf minuut 37.40)

Al een aantal jaren woedt er een discussie over de weigering van Gedeputeerde Staten (GS) om bij watersport- en recreatiegebied Vlietland en de Vogelplas Starrevaart een geluidsscherm langs de A4 aan te leggen. Een groot deel van Provinciale Staten (PS), de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten en verschillende natuur- en milieu- en bewonersorganisaties willen, dat het provinciebestuur zijn afspraken nakomt en het geluidsscherm dus wel aanlegt.…

De provincie Zuid-Holland heeft ernstige fouten gemaakt bij de ontwikkeling van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Er is ook onrechtmatig gehandeld. En er zijn vele pogingen ondernomen om dat laatste te maskeren. Dat stelt Aad den Draak, grondmarktdeskundige die in de jaren 2010-2012 door de provincie was ingehuurd als directievoerder/projectmanager bij een aantal baggerprojecten, waaronder de verwerking van grond en bagger in de Meeslouwerplas, centraal deel…