De Provincie Zuid Holland heeft ons recent gevraagd of de site van de Vrienden van Vlietland gebruikt mocht worden om allerlei relevante (meet-)gegevens over Vlietland te publiceren en zo voor een breder publiek toegankelijk te maken. Natuurlijk worden deze gegevens meestal ook op de site van de Provincie zelf gepubliceerd, maar de Provincie kan zich voorstellen dat onze site een ander publiek trekt en vaker…

Na de tumultueuze zomer van 2019, waarin de Vrienden van Vlietland en samenwerkende gebiedspartijen een grote kaalslag in Vlietland probeerden te stoppen, bracht de Gedeputeerde Anne Koning, o.a. portefeuillehouder Recreatie, op 19 september jl. een bezoek aan Vlietland. Zij wilde met eigen ogen zien waar de commotie rond de voorgenomen rigoureuze bomenkap om ging en ze wilde de gebiedspartijen die zo hard gevochten hebben tegen…

Na aandringen van de Vrienden van Vlietland e.a. heeft Provinciale Staten begin dit jaar toegezegd de Randstedelijke Rekenkamer te vragen nader onderzoek te doen naar de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Deze rekenkamer gaat nu starten met het onderzoek naar de waterkwaliteit, lees hieronder meer in het nieuwsbericht van Vlietnieuws.

Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten vandaag over de waterkwaliteit in de Meeslouwerplas. Uit wateranalyses van november 2019 tot en met maart 2020 blijkt dat een aantal stoffen overschrijdingen hebben vertoond. In het bovenste gedeelte van de plas zijn er overschrijdingen van fosfor (is al zo sinds de jaren ’90) en in het diepere deel van de plas overschrijdingen voor zink en koper. Lees hier de…

De Vrienden van Vlietland e.a. hebben de Provincie medio januari nog laten weten dat we zeer grote vraagtekens zetten bij de waterkwaliteit van Vlietland, met name de Meeslouwerplas. De Provincie heeft echter bekend gemaakt dat alleen Vlietland veilig zou zijn om te zwemmen, zie daarvoor het nieuwsbericht hieronder. Voor de zwemwaterkwaliteit wordt trouwens vooral gekeken naar blauwalg en de E-colie.

Provinciale Staten vraagt de Randstedelijke rekenkamer nader onderzoek te doen naar de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De Vrienden van Vlietland e.a. drongen hier vorige week nog op op aan. Hier vind je de inspreektekst van Wim ter Keurs die namens Vrienden van Vlietland e.a. insprak bij de vergadering d.d. 22 januari 2020 m.b.t. Waterkwaliteit Meeslouwerplas. De…

Adviesbureau Netics, dat onderzoek deed naar de oorzaak van de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, stelt dat de verhoogde concentraties zink, chroom en koper niet toegeschreven kunnen worden aan de stort van bagger en grond in de plas, noch de werkmethode daarvoor. Externe invloeden zouden de oorzaak zijn. De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas…