De Provincie Zuid-Holland heeft deze zomer een budget toegezegd waarmee de Vereniging Vrienden van Vlietland (VvV) de natuurwaarden in Vlietland wil vergroten. In samenwerking met de gebiedspartijen waarmee de VvV al lange tijd samenwerkt, gaat de vereniging enthousiast aan de slag met deze unieke kans!De komende tijd worden in Vlietland daarom de volgende plannen gerealiseerd: het inzaaien van een zogenaamd ‘bijenlint’, het realiseren van een…

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland moeten een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat stellen onze vereniging en de andere gebiedspartijen in een brief aan Gedeputeerde en Provinciale Staten (PS). Lees hieronder het nieuwsitem van Vlietnieuws.

In de brief van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over de Meeslouwerplas van 7 januari 2020 geven ze aan dat het belangrijk is “dat er geen onduidelijkheid is over de kwaliteit van de bodem van en het water in de plas”, dat sommige aspecten van de verondieping van de plas echter nog wel onduidelijk zijn en dat GS zich daarom kon voorstellen dat…

Het pas gerealiseerde Krekengebied tussen de Oostvlietweg en de noordwesthoek van de Meeslouwerplas is een langgekoesterde wens van de gebiedspartijen. De ijsvogel is regelmatig in Vlietland te bewonderen en er zijn al enkele broedplaatsen. Met het oprichten van een aantrekkelijke extra broedgelegenheid hopen we de ijsvogelpopulatie in Vlietland te vergroten. Een eventuele ijsvogelwand in het Krekengebied, waar reeds een vogelkijkscherm voor recreanten is geplaatst, zou…

De aanleg van een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland is een zaak van de provincie Zuid-Holland. Datzelfde geldt voor extra beplanting langs de weg. Dat staat in een nota van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur). Lees hieronder het nieuwsitem van Vlietnieuws.

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit Leidschendam-Voorburg kunnen tussen 6 juli en 27 juli hun mening geven over de toekomst van de gemeente in 2040. Dit najaar start de gemeente met een participatietraject voor de omgevingsvisie ‘LV in 2040’. In de visie komt in grote lijnen te staan hoe we onze gemeente inrichten zodat Leidschendam-Voorburg een prettige gemeente blijft om te wonen, leven en werken.…

De Provincie Zuid Holland heeft ons recent gevraagd of de site van de Vrienden van Vlietland gebruikt mocht worden om allerlei relevante (meet-)gegevens over Vlietland te publiceren en zo voor een breder publiek toegankelijk te maken. Natuurlijk worden deze gegevens meestal ook op de site van de Provincie zelf gepubliceerd, maar de Provincie kan zich voorstellen dat onze site een ander publiek trekt en vaker…

Na de tumultueuze zomer van 2019, waarin de Vrienden van Vlietland en samenwerkende gebiedspartijen een grote kaalslag in Vlietland probeerden te stoppen, bracht de Gedeputeerde Anne Koning, o.a. portefeuillehouder Recreatie, op 19 september jl. een bezoek aan Vlietland. Zij wilde met eigen ogen zien waar de commotie rond de voorgenomen rigoureuze bomenkap om ging en ze wilde de gebiedspartijen die zo hard gevochten hebben tegen…

Na aandringen van de Vrienden van Vlietland e.a. heeft Provinciale Staten begin dit jaar toegezegd de Randstedelijke Rekenkamer te vragen nader onderzoek te doen naar de vervuiling van het water in de Meeslouwerplas, onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Deze rekenkamer gaat nu starten met het onderzoek naar de waterkwaliteit, lees hieronder meer in het nieuwsbericht van Vlietnieuws.