Gedeputeerde Staten hebben in een brief aan Provinciale Staten laten weten dat de afgesproken controles van het grondwater rondom de Meeslouwerplas, om te kunnen achterhalen of de stort van baggerslib in de plas een negatief effect had op het grondwater, nooit hebben plaatsgevonden. Hieronder lees je het nieuwsitem van Vlietnieuws hierover. En daar weer onder het item op de website van het Leidsch Dagblad.

Zoals al eerder uitvoerig bericht, heeft onze Vereniging, samen met andere gebiedspartijen, sinds 2009 (!) hard gestreden voor deze contractueel met ons overeengekomen geluidwerende voorziening. Met een crowdfunding actie hebben we in 2018 geld opgehaald om een goede advocaat te kunnen betalen. Deze heeft onze juridische positie glashelder uit de doeken gedaan, wat tenslotte de statenleden overtuigde van de rechtmatigheid van onze strijd. Op 20…

De Gemeente Leidschendam-Voorburg stuurde een brief aan de Provincie waarin ambtenaren van de Gemeente afwijken van een eerder door de politieke partijen in de Gemeenteraad aangenomen motie. Deze brief bevat helaas een aantal storende onjuistheden en gaat bovendien voorbij aan uitdrukkelijke wensen van de gemeenteraad zoals verwoord in eerder unaniem aangenomen moties en unaniem door de Raad ondersteunde brieven die aan GS en Provinciale Staten…

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente Leidschendam-Voorburg plaatsen grote vraagtekens bij twee provinciale rapporten over de aanleg van een geluidscherm langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat blijkt uit een brief van B&W aan Gedeputeerde Staten (GS) en de gemeenteraad. De beide provinciale rapporten zijn echter geheim. Lees hieronder het item van Vlietnieuws.

In recreatiegebied Vlietland is de laatste maanden veel bedrijvigheid waar te nemen. Eind oktober konden bezoekers allerlei groepjes van 2 à 3 personen tegenkomen, die druk in de bosgrond aan het graven waren. De laatste weken klinkt er van allerlei kanten getimmer in dit groengebied. Wat is daar aan de hand? Bij navraag blijken al deze activiteiten het rechtstreekse gevolg te zijn van een budget…

De Vereniging Vrienden van Vlietland e.a. hebben Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland (PZH) hun reactie gestuurd op het Sweco-rapport “Uitvoering Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland / Rijksweg A4” d.d. 20 november 2020. De volledige reactie vind je hier. Het rapport is hier te vinden.

Door nestelmogelijkheden voor diverse (zang)vogels te bieden, die op hun beurt een bijdrage leveren aan een meer divers ecosysteem en een grotere soortenrijkdom, worden de natuurwaarden vergroot. Het kan ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van plaagsoorten, zoals de Eikenprocessierups. De Vogelwacht Delft en Omstreken heeft de nestkasten vandaag afgeleverd. Het bestuur van de Vrienden van Vlietland kijkt momenteel hoe deze nestkastjes “coronaproof” opgehangen…