De ijsvogel wordt regelmatig gezien in Vlietland en broedt er ook jaarlijks. Als er meer verticale wandjes aan het water zouden worden aangeboden, zouden meer paartjes van deze schitterende soort in Vlietland kunnen broeden. Daarom hebben de Vrienden van Vlietland een ijsvogelwand opgenomen in het plan om de natuurwaarden in Vlietland te vergroten (waarvoor de Provincie Zuid-Holland deze zomer een budget beschikbaar heeft gesteld). Als…

De Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, Werkgroep milieubeheer Leiden, Beheercommissie vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland, hebben met verbazing gereageerd op het bericht dat de Randstedelijke Rekenkamer geen onderzoek wil doen naar de kwaliteit van de bodem in de Meeslouwerplas. Lees het nieuwsbericht van Vlietnieuws hieronder.

Na onze oproep in media en op websites, meldden zich zo’n 50 vrijwilligers (plus familie en vrienden) om mee te helpen bij het planten van 12.000 bolgewassen in Vlietland. We hadden daarvoor een flinke manifestatie op twee middagen in de herfstvakantie voorbereid. Helaas namen de coronabesmettingen rond die tijd steeds verder toe en moesten we ons draaiboek daarom steeds verder aanpassen… Zou het nog wel…

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland trekken 5 miljoen euro uit voor de aanleg van een geluidscherm langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland. Eind dit jaar komen GS met een voorstel voor de aanleg. Het geld is in 2022 beschikbaar voor de feitelijke bouw. Dat blijkt uit de provinciale begroting 2021 die GS aan Provinciale Staten hebben gezonden. Op 20 februari 2019 eisten Provinciale…

Helaas hebben we als bestuur, na de persconferentie van premier Mark Rutte gisteravond, moeten besluiten het bollen planten voorlopig uit te stellen gezien zijn oproep het aantal contacten zo veel als mogelijk te beperken. Hopelijk kunnen we het over enkele weken coronaproof en binnen de regels alsnog organiseren. Jezelf aanmelden als vrijwilliger bij de Vrienden van Vlietland om zo samen dit mooie stukje groen in…

Een uitgelezen kans om met eigen handen de natuurwaarden in Vlietland te vergroten en om een leuke, actieve middag door te brengen in dat mooie gebied! BOLLEN PLANTENIn oktober worden door vrijwilligers zo’n 12.000 zichzelf vermeerderende bolgewassen geplant (6 verschillende soorten). Dit gebeurt in de herfstvakantie op 2 middagen: op woensdag 21 oktober en zaterdag 24 oktober tussen 13 en 17 uur. Bij het bollenplanten…

Wim ter Keurs heeft namens de Vereniging Vrienden van Vlietland e.a. tijdens de vergadering van de Statencommissie Klimaat, Natuur en Milieu op woensdag 16 september 2020 ingesproken over de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit als afdeklaag van het materiaal dat in de Meeslouwerplas is gebracht. Mede gezien de meetgegevens van de waterkwaliteit van juli en augustus welke…

Vanavond was bestuurslid Sonja Noot te gast bij Midvliet Actueel, een radioprogramma van de omroep voor Leidschendam, Voorbrug, Stompwijk en Wassenaar. Sonja vertelde daar over de plannen om met het budget zoals beschikbaar gesteld door de Provincie Zuid Holland natuur- en recreatiegebied Vlietland nog mooier te maken. Luister hier het interview terug (vanaf minuut 47:20).

De Vrienden van Vlietland zijn blij dat de oevers van de Meeslouwerplas weer stabiel zijn. Lange tijd waren de oevers afgesloten voor recreanten en al in 2010 werd het startsein voor de verontdieping gegeven. Ongeveer de helft van de grond die nodig was voor het herstel is vrijgekomen bij de aanleg van de RijnlandRoute, iets verderop. Ook is er een nieuw waterrijk natuurgebied aangelegd in…

Het persbericht dat de Vereniging Vrienden van Vlietland (VvV) heeft verstuurd naar aanleiding van budget van de Provincie Zuid-Holland waarmee we de natuurwaarden in Vlietland willen vergroten is breed opgepikt door de media. Zo was bijna de gehele voorpagina van Het Krantje eraan gewijd: Heel leuk was ook de plaatsing van huurdersvereniging Respectus die, omdat Vlietland een belangrijke functie heeft als natuur- en recreatiegebied in…