Aan het AB en DB van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) hebben de gebiedspartijen de vraag gesteld of het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas en de manier waarop het bedrijf de Meeslouwerplas heeft achtergelaten geaccepteerd kan worden. De gebiedspartijen zijn, naast de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V.…

Wat is “de meest waarschijnlijke verklaring” van de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden voor verschillende stoffen in de Meeslouwerplas werkelijk “gelegen in de dynamiek van de plas en externe invloeden (bijv. afstromen van water via sloten vanuit omringend gebied naar de MLP)”?! Dat is de vraag die de Vrienden e.a. hebben gesteld aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland…

Eerder adviseerden wij de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) het eindrapport van BAM over de verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas pas te beoordelen zodra de uitkomsten van het door de Vrienden en de overige gebiedspartijen gevraagde bodemonderzoek en – ingeval zij het BAM rapport per se eerder willen kunnen beoordelen – “onze eerder gegeven kritiek op de onderzoeken en monitoringactiviteiten in verband met…

Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat akkoord met de aanleg van een geluidwal in het noorden van natuur- en recreatiegebied Vlietland ter hoogte van het Vinkepad en de Rietpolderweg. Dat is te lezen in onderstaand artikel op Vlietnieuws.nl.

Op 20 april riepen de Vrienden e.a. de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) al op het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten verstandig te beoordelen. Omdat een reactie uitblijft hebben we PZH en HHR vandaag verzocht onze brief d.d. 26 april 2021 op dezelfde manier te behandelen met “de vraag of er redenen zijn om de kwaliteit van de bagger op de…

Het water van de Meeslouwerplas bevat te veel koper, zink, chroom en nikkel. Dat is gebleken tijdens de laatste analyse van het water op 25 maart 2021 zoals door de Vereniging Vrienden van Vlietland ontvangen en welke hier te vinden is. In deze brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland eisen de gebiedspartijen dat er alsnog…

Beoordeel het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten bij voorkeur pas als de uitkomsten van het door gebiedspartijen gevraagde bodemonderzoek beschikbaar is en betrek onze kritiek expliciet en verifieerbaar bij uw beoordeling van het eindrapport van BAM als u dat rapport per se eerder wilt kunnen beoordelen. Dat is samenvattend het advies dat de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden,…

Pal langs het denderende verkeer van de A4 staat een unieke vogelkijkhut. Lyrisch zijn de recensies van vogelaars die, soms van over de grenzen, komen om in de hut langs de rand van Vogelplas Starrevaart op hun gemak naar druk foeragerende dodaars, geoorde futen, tjiftjafs, lepelaars of blauwborsten te kijken. Deze week tuurde het Algemeen Dagblad mee voor de rubriek Aan De Stok. Lees het…