Er zijn nieuwe problemen ontstaan bij de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De verhoging van aan aarden wal langs de snelweg tussen de Vinkesloot (bij het badstrand Vlietland) en de Jan Bakkersloot (bij het klimeiland) gaat voorlopig niet door. Lees het volledige nieuwsbericht van Vlietnieuws hieronder.

In navolging van de provincie moet ook het hoogheemraadschap van Rijnland haar handelen rond de baggerstort in de Meeslouwerplas tegen het licht laten houden door een onafhankelijke instantie. Dat vindt Wim ter Keurs, die als actievoerder van het begin af aan betrokken is geweest bij de stort en die de afgelopen jaren voortdurend aan de bel trok over misstanden bij het project. Lees hieronder het…

De verondieping van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland had moeten worden stilgelegd toen bleek dat de milieunormen voor het water in de plas werden overschreden. Het is onjuist dat dat pas diende te gebeuren als onomstotelijk vast stond dat de normoverschrijding kwam door de stort van bagger in de plas om die ondieper te maken. Lees hieronder het volledige nieuwsitem op Vlietnieuws.

N.a.v. het eindrapport van de Randstedelijke Rekenkamer van haar onderzoek naar de rol van de Provincie Zuid-Holland bij de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas in het recreatiegebied Vlietland in de gemeente Leidschendam-Voorburg hebben de Vrienden e.a. dit persbericht verzonden. De organisaties noemen het rekenkamerrapport “een stevig rapport”, waarin ze veel herkennen. Het rapport maakt bijvoorbeeld duidelijk, dat er weinig terechtgekomen is van het oorspronkelijke…

Gisteren heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas gepubliceerd. De Rekenkamer deed onderzoek naar de uitvoering van de afspraken tussen provincie Zuid-Holland en BAM uit 2009 en 2018 gericht op verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas. Hieronder vind je de nieuwsberichten van Het Krantje en Vlietnieuws.

Vandaag heeft de Randstedelijke Rekenkamer haar rapport Verondieping en herinrichting Meeslouwerplas gepubliceerd. De vereniging Vrienden van Vlietland is blij dat het rapport er eindelijk is. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt hoe de Provincie Zuid-Holland haar rol als opdrachtgever heeft ingevuld, hoe de omgeving en Provinciale Staten daarbij betrokken dan wel geïnformeerd zijn en tot welke resultaten het project geleid heeft. De leerpunten zijn als aanbevelingen…

Nadat twee jaar geleden de onzalige plannen om vele bosvakken in Vlietland in één keer kaal te kappen, gelukkig van tafel waren ( zie ons nieuwsitem van 6 september 2019) is er niet stil gezeten. Sindsdien werden de bomen in Vlietland tweemaal gecontroleerd op veiligheid en werd er maatwerk geleverd door instabiele bomen die op de paden konden vallen, te snoeien, te toppen of te…

Recreatiegebied Vlietland wordt volgend jaar nóg mooier. Door het inzaaien van ruim 6000 m2 met een kruidenrijk bloemenmengsel zal het zuidelijke deel komend jaar een extra fleurig aanzicht gaan bieden! Goed voor de biodiversiteit, want het zaadmengsel is speciaal samengesteld om allerlei insecten aan te trekken. Zo levert het een bijdrage aan een aantrekkelijk leefgebied voor bijvoorbeeld bijen, hommels en vlinders. Maar ook voor de…