Aannemer BAM Infra gaat onderzoek doen naar de milieuhygiënische toestand van de bodem van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Via de BAM is daar gedurende meer dan tien jaar baggerslib gestort. Dat slib was ook vervuild met allerlei stoffen die later in het water werden gemeten. Lees hieronder het volledige artikel van Vlietnieuws.

Aan het AB en DB van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) hebben de gebiedspartijen de vraag gesteld of het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas en de manier waarop het bedrijf de Meeslouwerplas heeft achtergelaten geaccepteerd kan worden. De gebiedspartijen zijn, naast de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V.…

Wat is “de meest waarschijnlijke verklaring” van de overschrijdingen van de signaal- en actiewaarden voor verschillende stoffen in de Meeslouwerplas werkelijk “gelegen in de dynamiek van de plas en externe invloeden (bijv. afstromen van water via sloten vanuit omringend gebied naar de MLP)”?! Dat is de vraag die de Vrienden e.a. hebben gesteld aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, Provinciale Staten én Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland…

Eerder adviseerden wij de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) het eindrapport van BAM over de verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas pas te beoordelen zodra de uitkomsten van het door de Vrienden en de overige gebiedspartijen gevraagde bodemonderzoek en – ingeval zij het BAM rapport per se eerder willen kunnen beoordelen – “onze eerder gegeven kritiek op de onderzoeken en monitoringactiviteiten in verband met…

Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat akkoord met de aanleg van een geluidwal in het noorden van natuur- en recreatiegebied Vlietland ter hoogte van het Vinkepad en de Rietpolderweg. Dat is te lezen in onderstaand artikel op Vlietnieuws.nl.

Eerder was al bekend geworden dat metingen van 25 maart duidelijk hadden gemaakt weer te veel zink, koper, chroom en nikkel in de Meeslouwerplas van Vlietland is aangetroffen. Nu heeft gedeputeerde Anne Koning dat ook Provinciale Staten laten weten en deze resultaten aan het Hoogheemraadschap Rijnland, als bevoegd gezag, voorgelegd. Hieronder het nieuwsitem van Vlietnieuws.

Op 20 april riepen de Vrienden e.a. de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) al op het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten verstandig te beoordelen. Omdat een reactie uitblijft hebben we PZH en HHR vandaag verzocht onze brief d.d. 26 april 2021 op dezelfde manier te behandelen met “de vraag of er redenen zijn om de kwaliteit van de bagger op de…

Het water van de Meeslouwerplas bevat te veel koper, zink, chroom en nikkel. Dat is gebleken tijdens de laatste analyse van het water op 25 maart 2021 zoals door de Vereniging Vrienden van Vlietland ontvangen en welke hier te vinden is. In deze brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland eisen de gebiedspartijen dat er alsnog…

In en rondom Vlietland spelen de komende jaren een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de (mogelijke) verbreding van de A4, de realisatie en aanleg van 222 recreatiewoningen, de aanleg van geluidswering en het aanpakken van achterstallig onderhoud in de bosvakken. Naast deze ontwikkelingen zorgt de verstedelijking in Zuid-Holland voor een toenemende druk op natuur- en recreatiegebieden dichtbij huis. Voor een goede samenhang in concrete ontwikkelingen…