Bijna 7000 handtekeningen zijn er al opgehaald: inwoners van Voorschoten zijn een petitie gestart tegen het volbouwen van een deel van Vlietland. In het recreatie- en natuurgebied worden mogelijk 222 luxe vakantiehuisjes gebouwd. De plannen stammen al uit 2005, maar nu vrezen de actievoerders dat ‘De Rivièra van de Randstad’ door de komst van het park 18.000 vierkante meter aan vrij toegankelijke groene omgeving moet…

Een online petitie tegen de bouw van 222 recreatiewoningen en de aanleg van 569 parkeerplaatsen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland is binnen twee dagen door 4100 mensen getekend. In de petitie, gericht aan gemeenteraad en B&W van Leidschendam-Voorburg, wordt verzocht het plan geheel te heroverwegen. Dit onder het motto ‘Houd Vlietland groen en open voor iedereen’. Het is een initiatief van Burgerinitiatief Voorschoten. Lees…

B&W van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten hebben topberaad gevoerd over het voornemen 222 recreatiewoningen te bouwen in het noordoostelijke deel van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dit nu de gemeenteraad van Voorschoten ernstige bedenkingen tegen het plan heeft geuit en B&W van Voorschoten hebben toegezegd deze zorgen ook kenbaar te maken in een zienswijze op de wijziging van het bestemmingsplan dat de bouw mogelijk maakt. Vlietland ligt…

Naast een flink aantal zienswijzen vanuit Voorschoten heeft ook de Vereniging Vrienden van Vlietland haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord” ingediend bij de Gemeente Leidschendam-Voorburg. We richten ons met name op de afwezigheid van substantiële maatregelen om de natuurwaarden in Vlietland te beschermen en zoveel mogelijk te behouden. Hier vind je onze zienswijze.

De ‘Buren van Vlietland’ zijn kritisch op het ontwerp bestemmingsplan “Doorontwikkeling Vlietland Noord”. Zij schreven hun zienswijze aan de gemeente Leidschendam-Voorburg. Lees hieronder over deze zienswijze in het item op Voorschotense Krant. De reactie van Bart Carpentier Alting, directeur van Recreatie Centrum Vlietland, op het persbericht van Groenlinks, PvdA en D66 lees je in dit item.

In een gezamenlijk persbericht spreken PvdA, GroenLinks en D66 Voorschoten hun zorgen uit over de bouwplannen van recreatiewoningen in Vlietland. Volgens de partijen wordt het gebied omheind en afgesloten met een slagboom. Bart Carpentier Alting, eigenaar van Vlietland B.V. is het daar niet mee eens. Op verzoek van de politieke partijen is het persbericht eerst geplaatst in het item op Voorschotense Krant hieronder, met daaronder…

Vandaag heeft gedeputeerde Anne Koning Provinciale Staten van Zuid-Holland laten weten wat de planning is te komen tot de oplevering van de Meeslouwerplas in Vlietland. Hierin is opgenomen hoe tot een eindoordeel van het College van Dijkgraaf en Heemraden (van het hoogheemraadschap van Rijnland (HRR)) medio december 2022 over de werkzaamheden van BAM Infra in de Meeslouwerplas moet worden gekomen. Over de acceptatie gaat GS…

Onze voorzitter heeft vandaag wederom ingesproken in de Commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland (PZH). De geluidswerende voorzieningen langs Vlietland en Vogelplas Starrevaart stonden wederom op de agenda. Helaas gaat de aanleg van de geluidswering niet van een leien dakje. Het blijkt een zeer ingewikkelde klus, bemoeilijkt door o.a. een mega grote gas- en waterleiding op het beoogde traject, de geplande verbreding…

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) willen eind augustus opnieuw beraad met alle betrokkenen over een geluidwerende voorziening langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Op basis van dat beraad wil men dan voorkeursalternatieven aan Provinciale Staten gaan voorleggen inclusief de financiële gevolgen. Lees hieronder het volledige nieuwsbericht van Vlietnieuws.

Het in de nazomer ingezaaide bijenlint in Vlietland is -minus een klein stukje- op 1 en 2 juni met de grond gelijkgemaakt. Dat heeft uiteraard tot veel verontwaardiging en teleurstelling bij vrijwilligers, leden, bestuur en bezoekers van Vlietland geleid. Hoe kon dit gebeuren? In een telefonisch gesprek op 13 juni jl. met Staatsbosbeheer (SBB), de verantwoordelijke beheerder van het gebied, vatte een woordvoerder van SBB…