GroenLinks Voorschoten is geschrokken van de schriftelijke reactie van het college van Leidschendam-Voorburg. Dat er weinig enthousiasme is om het nieuwe bestemmingsplan Vlietland uit te stellen verbaast ons niet, maar de reactie toont weinig respect voor het onafhankelijke mandaat van de gemeenteraad. Hierover zouden ook de inwoners van Leidschendam-Voorburg zich zorgen moeten maken. Dit is te lezen op de website van GroenLinks Voorschoten naar aanleiding…

Vandaag heeft de vereniging Vrienden van Vlietland het volgende persbericht verzonden: Ondanks herhaalde toezeggingen van wethouder Bianca Bremer om een participatietraject te organiseren op het zeer omstreden Ontwerpbestemmingsplan over woningbouw in Vlietland, komt er toch geen inspraak. Hiermee heeft de wethouder, na vragen van meerdere Raadsleden hierover tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 23 september jl., de gemeenteraad onjuist geïnformeerd. Ook de verschillende organisaties die op de…

B&W zien niets in een voorstel van Burgerinitiatief Vlietland om een wijziging van het bestemmingsplan Vlietland-Noord, waardoor de bouw van 222 grondgebonden recreatiewoningen in het natuur- en recreatiegebied mogelijk wordt, nu niet vast te stellen. In plaats daarvan zou er een voorbereidingsbesluit moeten komen waardoor er ruimte ontstaat voor burgerparticipatie over het bestemmingsplan. Zie hieronder het item van Vlietnieuws en hier het persbericht dat de…

Maandag 28 november zal er gestart worden met sondeer- en boorwerkzaamheden ten behoeve van grondwal tracédeel 1 parallel aan de A4. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor de kerst afgerond zijn. Het doel van deze werkzaamheden is het in kaart brengen van de diepere bodemopbouw ten behoeve van de ontwerpactiviteiten.

De rapportages over de mate waarin het water van de Meeslouwerplas in natuur- en recreatiegebied Vlietland vervuild was, hebben jarenlang niet geklopt. De waterkwaliteit werd gemeten aan de hand van zogenoemde actie- en signaalwaarden. Nu is aan het licht gekomen dat een aantal van de waarden die hierbij tot nu toe gehanteerd zijn, niet de laatst vastgestelde waarden waren. Hieronder lees het het bericht van…

D66-gemeenteraadslid Alexander Hylkema wil van B&W weten hoe het staat het de burgerparticipatie rond het voornemen het bestemmingsplan voor Vlietland-Noord zo te wijzigen dat daar 222 grondgebonden recreatiewoningen kunnen komen. Dat blijkt uit een groot aantal vragen die hij B&W over het plan heeft gesteld. Hieronder vind je het item van Vlietnieuws hierover.

De Raad van State deed 2 november 2022 uitspraak in de zogeheten stikstofzaak. Waar tot voor kort stikstof die wordt uitgestoten bij de aanleg van infrastructuur werd uitgesloten van stikstofberekeningen, is dat nu niet langer toegestaan. De zogeheten bouwvrijstelling komt daarmee te vervallen. En dat heeft ook gevolgen voor de bouwplannen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat vindt het Burgerinitiatief Vlietland. Men wil een aanvullende…