Maandag 28 november zal er gestart worden met sondeer- en boorwerkzaamheden ten behoeve van grondwal tracédeel 1 parallel aan de A4. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor de kerst afgerond zijn. Het doel van deze werkzaamheden is het in kaart brengen van de diepere bodemopbouw ten behoeve van de ontwerpactiviteiten.

Nooit gedacht dat onze onderlinge privé-mailwisseling door een samenwerkingspartner nog eens naar de pers zou worden gestuurd! Zie hieronder het resultaat van Vlietnieuws van deze ‘kaprel’ van niets. Wij willen hier verder zo min mogelijk woorden aan vuil maken, maar één onjuistheid willen we toch even rechtzetten: wij voeren sinds jaar en dag zélf het woord en dat bevalt ons en onze leden prima. Wij…

Deze week is er een start gemaakt met de jaarlijkse, kleinschalige werkzaamheden, onderdeel van het Bosbeheerplan. Daardoor wordt het jarenlang verwaarloosde bos in Vlietland de komende jaren stap voor stap gezonder, toekomstbestendiger en waardevoller voor de biodiversiteit gemaakt, met behoud van de huidige, kansrijke bomen. Grotere soortenrijkdom en duurzamer bomen, bosopbouw en onderhoud dat de biodiversiteit bevordert, maatwerk, waarbij gezonde bomen worden gespaard. Zonder grootschalige…

Gedeputeerde Anne Koning heeft in een brief aan Provinciale Staten het toekomstperspectief voor natuur- en recreatiegebied Vlietland, waarvan de provincie eigenaar is, geschetst. Dit gezien de ‘recente aandacht voor de ontwikkelingen in Vlietland’; een verwijzing naar de commotie over de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland. In de brief besteedt Anne Koning aandacht aan het Ontwikkelperspectief Vlietland dat vorig voorjaar is opgesteld.

Naar aanleiding de rectificatie en excuses van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de Vereniging Vrienden van Vlietland n.a.v. het verstrekken van onjuiste informatie is dit uitgebreid in de media geweest. Hieronder vind je de items van Het Krantje online en Vlietnieuws.

De Vrienden van Vlietland zijn tevreden over de rectificatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg n.a.v. ons persbericht over het herhaaldelijk verstrekken van onjuiste informatie waarbij gesuggereerd wordt dat de Vrienden veelvuldig betrokken en geconsulteerd werden bij de totstandkoming van de controversiële bouwplannen. Dat niets minder waar is bevestigt nu ook de gemeente. Het bericht van de gemeente was: Uit de beantwoording van de vragen (en specifiek…

Naar aanleiding van het persbericht van de Vereniging Vrienden van Vlietland over het verstrekken van onjuiste informatie door de gemeente Leidschendam-Voorburg is dit uitgebreid door de media overgenomen. Hieronder vind je de items van Midvliet en Vlietnieuws.

De Vereniging Vrienden van Vlietland is bijzonder boos over het -bij herhaling- verstrekken van onjuiste informatie door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit tast de goede naam en integriteit van de vereniging aan: gesuggereerd wordt dat de Vrienden veelvuldig betrokken en geconsulteerd werden bij de totstandkoming van de controversiële bouwplannen. Niets is echter minder waar. Voorzitter Ed Krijgsman vertelt: “Eerst suggereerde de gemeente in een informatiestuk aan…

De provincie trekt 2 miljoen euro extra uit voor geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Er is nu 7 miljoen euro voor het project beschikbaar. Dat heeft gedeputeerde Jeannette Baljeu bekend gemaakt in een brief aan Provinciale Staten. Eind 2023, begin 2024 moeten de werken starten. Lees hieronder het volledige item van Vlietnieuws.

De gemeente kan de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland niet tegenhouden. Op basis van het huidige bestemmingsplan mogen de woningen al gebouwd worden. De gemeente heeft geen juridische ruimte om bouwvergunningen die in lijn zijn met het huidige bestemmingsplan te weigeren. Dat heeft wethouder Bianca Bremer gemeenteraadsleden bericht. Dit in tegenstelling tot wat B&W van Leidschendam-Voorburg hun collega’s in Voorschoten op…