B&W van Leidschendam-Voorburg willen de bouw van een recreatiepark met 222 woningen, een bedrijfswoning en enkele centrale voorzieningen zoals een receptie, in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk maken. Bij het zwemstrand moet bovendien een horecavoorziening van 900 vierkante meter komen. Een en ander blijkt uit een wijziging van het geldende bestemmingsplan dat B&W ter inzage hebben gelegd. Uit het bericht van Vlietnieuws hieronder is er…

Rijkswaterstaat is bereid een nieuw viaduct over de A4 in de Kniplaan drie meter breder te maken dan gepland om zo een ecologische verbinding te maken tussen beide zijden van de snelweg. Dit maakt dat Vlietland als onderdeel van de corridor tussen de duinen en het Groene Hart die functie beter kan vervullen. Zie het bericht hierover van Vlietnieuws.

De provincie gaat meer snelheid betrachten bij de aanleg van een geluidscherm langs de A4 bij natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat heeft gedeputeerde Anne Koning een commissie uit Provinciale Staten toegezegd. Lees hieronder het volledige item van Vlietnieuws.

Op 20 april werd het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer besproken in de Commissievergadering Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland (PZH). Het rapport en een 5-minuten versie vind je hier. Het rapport geeft een mooi overzicht van onze jarenlange (30 jaar) strijd met PZH over onveilige oevers, erkent de puinhoop die de aannemers in de Meeslouwerplas hebben aangericht en de falende rol van…

Stichting Groen Cronesteyn heeft een petitie gelanceerd tegen het plan om een discgolfbaan in het park aan te leggen. Omdat Cronesteyn onderdeel is van de groene strook vanaf Leidschendam, waaronder Vogelplas en Vlietland, richting het Noorden vinden de Vrienden het belangrijk voor de ecologische functionaliteit dat er daar niet nóg meer verstoring optreedt. Daarom bevelen wij deze petitie van harte aan. Update 21 februari 2022:…

Er waren grote misstanden bij de stort van deels vervuilde bagger in de Meeslouwerplas (natuur- en recreatiegebied Vlietland) om die minder diep te maken. Dat bleek al eerder uit het onderzoek van de Randstedelijke rekenkamer, dat op verzoek van de provincie Zuid-Holland werd gedaan. Gedeputeerde Staten hebben het stuk nu aan Provinciale Staten gezonden en Vlietnieuws vat het in onderstaand bericht samen.