Nooit gedacht dat onze onderlinge privé-mailwisseling door een samenwerkingspartner nog eens naar de pers zou worden gestuurd! Zie hieronder het resultaat van Vlietnieuws van deze ‘kaprel’ van niets. Wij willen hier verder zo min mogelijk woorden aan vuil maken, maar één onjuistheid willen we toch even rechtzetten: wij voeren sinds jaar en dag zélf het woord en dat bevalt ons en onze leden prima. Wij…

Deze week is er een start gemaakt met de jaarlijkse, kleinschalige werkzaamheden, onderdeel van het Bosbeheerplan. Daardoor wordt het jarenlang verwaarloosde bos in Vlietland de komende jaren stap voor stap gezonder, toekomstbestendiger en waardevoller voor de biodiversiteit gemaakt, met behoud van de huidige, kansrijke bomen. Grotere soortenrijkdom en duurzamer bomen, bosopbouw en onderhoud dat de biodiversiteit bevordert, maatwerk, waarbij gezonde bomen worden gespaard. Zonder grootschalige…

De geschiedenis van natuur- en recreatiegebied Vlietland is lang. Al ver voordat in 2005 de Vrienden van Vlietland is opgericht is met de ontwikkeling van het gebied gestart nadat in de vorige eeuw de plassen door zandwinning zijn ontstaan. Wil je niet alle nieuwsitems (vanaf 2005) op deze site doornemen, Rob van Engelenburg heeft er voor Vlietnieuws onderstaande trilogie over geschreven.

Gedeputeerde Anne Koning heeft in een brief aan Provinciale Staten het toekomstperspectief voor natuur- en recreatiegebied Vlietland, waarvan de provincie eigenaar is, geschetst. Dit gezien de ‘recente aandacht voor de ontwikkelingen in Vlietland’; een verwijzing naar de commotie over de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland. In de brief besteedt Anne Koning aandacht aan het Ontwikkelperspectief Vlietland dat vorig voorjaar is opgesteld.

Naar aanleiding de rectificatie en excuses van de gemeente Leidschendam-Voorburg aan de Vereniging Vrienden van Vlietland n.a.v. het verstrekken van onjuiste informatie is dit uitgebreid in de media geweest. Hieronder vind je de items van Het Krantje online en Vlietnieuws.

De Vrienden van Vlietland zijn tevreden over de rectificatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg n.a.v. ons persbericht over het herhaaldelijk verstrekken van onjuiste informatie waarbij gesuggereerd wordt dat de Vrienden veelvuldig betrokken en geconsulteerd werden bij de totstandkoming van de controversiële bouwplannen. Dat niets minder waar is bevestigt nu ook de gemeente. Het bericht van de gemeente was: Uit de beantwoording van de vragen (en specifiek…

Naar aanleiding van het persbericht van de Vereniging Vrienden van Vlietland over het verstrekken van onjuiste informatie door de gemeente Leidschendam-Voorburg is dit uitgebreid door de media overgenomen. Hieronder vind je de items van Midvliet en Vlietnieuws.

De Vereniging Vrienden van Vlietland is bijzonder boos over het -bij herhaling- verstrekken van onjuiste informatie door de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit tast de goede naam en integriteit van de vereniging aan: gesuggereerd wordt dat de Vrienden veelvuldig betrokken en geconsulteerd werden bij de totstandkoming van de controversiële bouwplannen. Niets is echter minder waar. Voorzitter Ed Krijgsman vertelt: “Eerst suggereerde de gemeente in een informatiestuk aan…

De Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en het Recreatiecentrum Vlietland B.V., willen weten hoe hard de afspraken over baggerstort in de Meeslouwerplas – onderdeel van natuur- en recreatiegebied Vlietland – waren. Dit nu gebleken is dat er door de jaren grote hoeveelheden vervuilde bagger in de plas is gestort zonder dat dit leidde tot het staken van de stort. Lees…