Nederland staat te boek als een rechtsstaat. Vrijwel alles is keurig wettelijk vastgelegd. Neem de Wet open overheid (WOO). Die regelt de informatie die ‘de overheid’ – in dit geval de gemeente – openbaar moet maken. Een keurig systeem. Alleen hebben wij in deze gemeente een college van B&W dat er van af wil: WOO, bezwaar- en beroepsprocedures, gang naar de rechter wil uitschakelen. En…

B&W willen dat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt over het geheim houden van stukken inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland (222 recreatiewoningen). Dat besluit zou dan ook moeten gelden voor al lopende verzoeken tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (WOO) alsmede voor toekomstige WOO-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures alsmede rechtszaken. De gemeenteraad zou aanstaande dinsdag knopen moeten door hakken. Lees…

Het recreatiepark Vlietland (de bouw van 222 recreatiewoningen, red.) ‘staat niet meer open voor discussie’. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer op 17 november 2022 geschreven in een mail aan de bestemmingsplan jurist van de gemeente. ‘Zoveel is helder na het lezen van dit memo’. Zie hieronder het artikel van Vlietnieuws.

‘Technisch’ is het mogelijk de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland (222 recreatiewoningen, red.) gedurende een jaar te ‘bevriezen’. Dat heeft een topambtenaar van de gemeente verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer op 23 september 2022 in een interne mail laten weten. Hieronder lees je er alles over. Dat is daarmee volledig in tegenspraak met wat wethouder Bianca Bremer heeft laten weten in een uitzending van Midvliet!

De gemeenteraad kan door het nemen van een zogenoemd voorbereidingsbesluit de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland niet tegen houden. Voor het nemen van zo’n voorbereidingsbesluit ‘is geen gegronde reden’. Dat heeft wethouder Bianca Bremer laten weten in een uitzending van Midvliet. Zij claimde dat haar stellingname is bevestigd door een advies dat mr. T. Lam aan de gemeenteraad over de Vlietlandplannen…

De provincie zal publiek- en privaatrechtelijk meewerken aan de bouw van 222 recreatiewoningen in Vlietland tenzij de publieke belangen van de provincie bij Vlietland en/of het openbare gebruik van het gebied worden geschaad. Dat staat in overeenkomsten die de provincie met het Recreatiecentrum Vlietland (RCV, erfpachter) en ontwikkelaar DLR (ondererfpachter) in december 2019 respectievelijk november 2020 heeft afgesloten. De stukken, 1500 pagina’s tekst, zijn via…

In het spoor van de beoogde bouw van recreatiewoningen in Vlietland liggen kansen voor de natuur. ‘Eén van de doelstellingen van de voorgenomen herontwikkeling van Vlietland Noord is immers juist om een bijdrage te leveren aan het op een hoger peil brengen van de soortenrijkdom en groene kwaliteit en daarmee de biodiversiteit in het recreatiegebied als geheel’. Dat schrijft wethouder Bianca Bremer in antwoorden op…

DLR, de ontwikkelaar die in Vlietland 222 recreatiewoningen wil neerzetten, heeft geen vergunning nodig voor voorbereidende werkzaamheden zoals voorbelasting van de grond en het graven van een watergang. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de PvdA-gemeenteraadsleden Sangita Paltansing en Coen van Hoogdalem laten weten in antwoorden op vragen. Lees hieronder verder:

‘Na een maandenlange strijd om het oorspronkelijk juridisch advies van mr. T. Lam over de bouwplannen in Vlietland geopenbaard te krijgen werd door iets of iemand binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg besloten dat óók deze ‘second opinion’ geheim was. Er was een extra – en ja, ook besloten en dus geheime – gemeenteraadsvergadering voor nodig om in elk geval een ‘openbare versie’ van het advies boven…

De gemeenteraad moet een besluit nemen over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op stukken van de huisadvocaat van de gemeente en mr. T. Lam inzake de mogelijke bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat zal op zijn vroegst in de gemeenteraadsvergadering van 26 september kunnen. Meer in het item hieronder: