Het is niet bekend wanneer B&W het ontwerp-bestemmingsplan Vlietland-Noord, waardoor de bouw van 222 recreatiewoningen in het natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk wordt, gaat behandelen. Het is derhalve ook niet zeker wanneer het oordeel van de gemeenteraad gevraagd wordt. Lees hieronder het volledige item van Vlietnieuws.

Met die boodschap organiseerde GroenLinks Leidschendam-Voorburg samen met SP Leidschendam-Voorburg, Water Natuurlijk, wij van de Vrienden van Vlietland en Burgerinitiatief Vlietland en met steun van de PvdA op zondagmiddag 12 maart een demonstratieve optocht in Vlietland-Noord. Regionale politici spraken bij de demonstratie hun steun uit waaronder ook de Partij van de Dieren van Provincie Zuid-Holland. De demonstratie trok volgens de Politie zo’n 250 mensen. En…

Burgerinitiatief Vlietland schreef alle 20 politieke partijen aan met de vraag of ze voor of tegen de plannen voor een vakantiepark in het natuur- en recreatiegebied Vlietland zijn. Daaruit blijkt dat er wat te kiezen is bij de Provinciale Statenverkiezingen komende week. De meerderheid blijkt het opofferen van de schaarse stukjes groen in de regio gelukkig niet te zien zitten. Meer weten, kijk op de…

1 februari 2023. De gemeenteraad wijdt een extra vergadering aan het plan 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Aanleiding vormen onder andere een brief die verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer (GBLV) op 6 december 2022 naar de gemeenteraad zond, plus een ambtelijke notitie die daar bij zat. Het volledige blog lees je hieronder.

Wethouder Bianca Bremer heeft beleidsopvattingen aangaande het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland gedeeld met de gemeentelijke huisadvocaat La Gro Geelkerken. Het is deze ‘uitwisseling van beleidsopvattingen’ die de gemeente geheim wil houden. Dit omdat vrijgave ‘het belang van de gemeente in het geval van juridische procedures kan schaden’. Lees hier het volledige item van Vlietnieuws.

B&W hebben huisjurist La Gro Geelkerken geen concrete vragen gesteld over het plan 222 recreatiewoningen te gaan bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Eind 2022 is de jurist alleen in het algemeen advies gevraagd over een voorstel van het Burgerinitiatief Vlietland aangaande het bouwplan, en een opgestelde ambtelijke notitie als reactie op dat voorstel. Dat heeft een woordvoerster van B&W desgevraagd laten weten. Lees verder…

Recreatiegebied Vlietland verwelkomt jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers. De provincie Zuid-Holland is eigenaar van het gebied, dat halverwege Leidschendam en Leiden ligt. De provincie wil de rust in het gebied bevorderen door de invloed van de A4 terug te dringen. Dat gebeurt met geluid- en zichtwerende maatregelen. Deze maand worden extra bomen en stuiken geplant, vooruitlopend op de komst van nieuwe geluidsschermen en geluidswallen.…

Vandaag heeft Ed Krijgsman, als voorzitter van de vereniging Vrienden van Vlietland, ingesproken in de vergadering van de Commissie Klimaat, Natuur en Milieu van de Provincie Zuid-Holland. Zijn inspraak start vanaf minuut 53.45. Hier vind je de inspreektekst inclusief het kaartje waarin de verschillende tracés zijn aangegeven, van belang ter ondersteuning van de inspreektekst.

Dutch Lake Residence (DLR), de projectontwikkelaar achter de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, wil niet reageren op de laatste ontwikkelingen rond het project. ‘We vinden het op dit moment niet in het belang van DLR om tussen de vele gepubliceerde meningen, aannames en feitelijkheden over het project in de media, antwoord te geven op losse vragen’, aldus projectdirecteur Peer de Rooij.…