Mr. T. Lam laat in een advies aan de gemeenteraad over het plan voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, twijfel opkomen over de rol van de provincie, eigenaar van Vlietland. Vlietnieuws schreef daar onderstaand artikel over. Ook hier wordt weer naar een eerder artikel verwezen dat je hier kunt vinden.

De gemeenteraad gaat op 30 januari 2024 opnieuw beraadslagen over het plan 222 recreatiewoningen te bouwen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat gebeurt in de zogenoemde commissie omgeving. Aanleiding vormt een brief van een vijftal organisaties aan de gemeenteraad. Daarin betichten zij verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad in een brief over Vlietland van 7 november 2023 te hebben gevoed met ‘aannames en vage toezeggingen’.…

De gemeenteraad heeft besloten een tot nu toe geheim advies over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland openbaar te maken zoals ook al aan de Vrienden van Vlietland was laten weten. Het advies werd door mr. T. Lam op verzoek van de gemeenteraad opgesteld. Er was tot nu toe alleen een door een ambtenaar gemaakte samenvatting van bekend. De openbaarmaking is…

Nadat gemeenteraad op 27 september unaniem heeft besloten de geheimhouding op een tweetal stukken betreffende het bouwplan voor natuur- en recreatiegebied Vlietland op te heffen, hebben de Vrienden van Vlietland vandaag antwoord gekregen van Leidschendam-Voorburg. De Vrienden hebben op 20 juni 2023 op grond van de Wet open overheid (hierna: Woo) de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg verzocht om openbaarmaking van “alle stukken betreffende de zogenaamde ‘Second…

Samen met de Vrienden van Vlietland, Bomenbond Rijnland, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de Buren van Vlietland is o.a. gekeken naar het nieuwe bestemmingsplan en de documenten die het burgerinitiatief ontving via de Wet Open Overheid (WOO). Zie hier het persbericht. Lees hieronder het item hierover op Midvliet én daaronder het bericht van Vlietnieuws van de dag erna. En hieronder dus het bericht…

Een ezel stoot zich niet twee maal aan dezelfde steen, luidt het gezegde. Dat hebben ze op het Raadhuis kennelijk gemist. In elk geval is daar de betekenis van het gezegde, je leert van je fout en begaat die niet nogmaals, niet doorgedrongen. Het bewijs vormt een brief die B&W aan gedeputeerde Anne Koning hebben gezonden. Aanleiding vormde haar vriendelijke verzoek om tot nu toe…

De komende weken brengen de Vrienden van Vlietland, samen met Burgerinitiatief Vlietland, de Bomenbond Rijnland, de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) en de Buren van Vlietland, alle aspecten van het voorliggende bestemmingsplan en de beweringen in de raadsbrief van 7 november 2023 in 86 vragen (deel 1 vind je hier) onder de aandacht bij de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Burgerinitiatief Vlietland is begonnen met zaken die…

B&W betichten Gedeputeerde- en Provinciale Staten van ‘inmenging’ in de besluitvorming rond de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, en het pogen ‘druk’ uit te oefenen op die besluitvorming. Dat staat in brief van B&W aan gedeputeerde Anne Koning. Die vroeg mede namens Provinciale Staten om tot nu toe geheim gehouden stukken over het bouwplan, aan te leveren. B&W negeren dat verzoek.…

Wim ter Keurs (o.a. Vogelwerkgroep Vlietland) en Bart Carpentier Alting (Recreatiecentrum Vlietland B.V.) hebben mede namens de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart een brief geschreven aan het Hoogheemraadschap Rijnland waarin zij bezwaren uiten tegen acceptatie van de eindwerkzaamheden van de BAM in de Meeslouwerplas. Lee hieronder het nieuwsitem van de Voorschotense Krant.

Gedeputeerde en Provinciale Staten willen tot nu toe geheime stukken van de gemeente Leidschendam-Voorburg inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland, ontvangen. Dat blijkt uit een brief van gedeputeerde Anne Koning aan de gemeenteraad en B&W van Leidschendam-Voorburg. De tekst van het schrijven lees je in het item hieronder.