De gemeenteraad heeft unaniem besloten de geheimhouding op een tweetal stukken betreffende het bouwplan voor natuur- en recreatiegebied Vlietland op te heffen. Dat betekent echter niet dat de stukken nu meteen openbaar worden. Ze kunnen echter wel volwaardig onderdeel vormen van procedures in het kader van de Wet open overheid (WOO).

Vandaag was het zover, de gemeenteraad sprak over het raadsvoorstel over de geheimhouding van niet openbare documenten Vlietland Noord. De Vrienden zijn daar zeer op tegen en dat liet onze voorzitter Ed Krijgsman de gemeenteraad duidelijk weten. Met dit gevolg. De inspraak kan je hier lezen. De video kan je hier bekijken.

B&W willen dat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt over geheimhouding inzake stukken over de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, omdat eerdere afspraken daarover juridisch niet waterdicht zijn. De zaak komt morgenavond in de gemeenteraad aan de orde. Lees hieronder het volledige item van Vlietland.

B&W hebben op 6 juni 2021 een zogenoemde anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar DLR voor de bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland. Een anterieure overeenkomst is feitelijk een afspraak over het ontwikkelen van een perceel grond (grondexploitatie). Vlietnieuws geeft in het artikel hieronder aan waar de overeenkomst de gemeente toe verplicht.

De oppositiepartijen PvdA, CDA, GroenLinks en SP willen openheid inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland. Daartoe dient een advies dat mr. T. Lam over de plannen aan de gemeenteraad heeft uitgebracht, vrijgegeven te worden. Datzelfde geldt voor een stuk van B&W waarin een ambtelijk juridisch advies, opmerkingen van de gemeentelijke huisadvocaat La Gro Geelkerken en het advies-Lam zijn gebundeld. Lees verder hieronder:

Een jaar geleden zetten 17.000 mensen een handtekening voor een groen en open Vlietland. Gedurende dat jaar zagen we de gemeente Leidschendam-Voorburg steeds geslotener worden. Wat begon met het achterhouden van een advies van de huisadvocaat, is nu uitgedraaid op het geheimhouden van alles wat met dit gevoelige dossier te maken heeft. En daar wordt grof juridisch geschut bij ingezet. Want helaas is handelen in…

Nederland staat te boek als een rechtsstaat. Vrijwel alles is keurig wettelijk vastgelegd. Neem de Wet open overheid (WOO). Die regelt de informatie die ‘de overheid’ – in dit geval de gemeente – openbaar moet maken. Een keurig systeem. Alleen hebben wij in deze gemeente een college van B&W dat er van af wil: WOO, bezwaar- en beroepsprocedures, gang naar de rechter wil uitschakelen. En…

B&W willen dat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt over het geheim houden van stukken inzake de bouwplannen voor natuur- en recreatiegebied Vlietland (222 recreatiewoningen). Dat besluit zou dan ook moeten gelden voor al lopende verzoeken tot openbaarmaking op grond van de Wet open overheid (WOO) alsmede voor toekomstige WOO-verzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures alsmede rechtszaken. De gemeenteraad zou aanstaande dinsdag knopen moeten door hakken. Lees…

Het recreatiepark Vlietland (de bouw van 222 recreatiewoningen, red.) ‘staat niet meer open voor discussie’. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Bianca Bremer op 17 november 2022 geschreven in een mail aan de bestemmingsplan jurist van de gemeente. ‘Zoveel is helder na het lezen van dit memo’. Zie hieronder het artikel van Vlietnieuws.