21 april 2010 – Klankbordgroep voor het eerst bij elkaar

Deze eerste vergadering van de Klankbordgroep herinrichting Meeslouwerpolder werd vooral besteed aan een presentatie van een monitorsysteem, met als doel de geplande werkzaamheden (milieu)veilig en doelmatig te laten verlopen. Ook werden afspraken gemaakt over de verschillende rollen en bevoegdheden van de leden van de klankbordgroep en de andere aanwezigen van de bijeenkomst (vertegenwoordigers van provincie, BAM, het Hoogheemraadschap, de gemeente enz.).

Sonja Noot vertegenwoordigt de Vrienden van Vlietland.

Reacties gesloten.