21 augustus 2007 – Bestuur vergadert over koers

De Raad van State (RvS) zal nu snel uitspraak doen. Hierop vooruit lopend heeft het bestuur van de Vrienden van Vlietland hun standpunt bepaalt over haar rol en de koers die de vereniging bij verschillende uitspraken zou moeten inzetten. Geconcludeerd is dat, ook al wordt het bestemmingsplan niet vernietigd en de projectontwikkelaar in Vlietland kan gaan bouwen, er ook dan een belangrijke rol blijft voor de Vereniging Vrienden van Vlietland.

Ook is de vereniging door de provincie gevraagd iemand af te vaardigen in de Klankbordgroep kwaliteitsverbetering Vlietland. Deze Klankbordgroep gaat de provincie adviseren over te realiseren verbeteringen in Vlietland. Ook hiervoor heeft het bestuur een oplossing voor ogen die zij aan de leden van de vereniging gaat voorleggen.

Reacties gesloten.