21 augustus 2019 – Provincie werkt weer tegen

Op vrijdag 2 augustus hebben de Vrienden en de andere gebiedspartijen het (her)beplantingsplan ontvangen voor na de rigoureuze bomenkap (zoals ruim twee weken eerder afgesproken). Reactietermijn: één week. Als we er nog mondelinge toelichting op wilden, moesten we voor maandag 12 uur een datum voor de volgende week doorgeven. Tsja, niet eenvoudig te realiseren met zes partijen in de vakantieperiode, maar het lukte.

Tijdens het overleg op 8 augustus maakten de Vrienden van Vlietland allereerst duidelijk dat meedenken over herplant niet betekent dat we het eens zijn met het kappen van zoveel bomen, maar dat we besloten hebben om pragmatisch om te gaan met de tijdsdruk die PZH (onnodig) heeft gecreëerd. We blijven ons dus met alle middelen die we hebben verzetten tegen deze massale kapplannen,  maar praten tegelijkertijd mee over het plan voor de herplant. Niet erg logisch, maar noodgedwongen. Verder lieten we weten dat veiligheid voor ons natuurlijk óók bovenaan staat, maar dat nog steeds onduidelijk is hoe onveilig Vlietland nu werkelijk is. Hoe meer feitelijke informatie we inmiddels hebben, hoe discutabeler de noodzaak lijkt om nu, in één keer, zo grootschalig te kappen in Vlietland.

Het gesprek was bijna niet doorgegaan omdat de verantwoordelijke ambtenaar van PZH, onder dreiging van het afgelasten van het gesprek, anderhalf uur voor de start per mail lieten weten dat hij de toezegging wilde hebben dat de gebiedspartijen het kapplan niet ter discussie zouden stellen. Opnieuw een poging om te proberen een aantal onafhankelijke en autonome partijen met een wel érg vreemde voorwaarde in het door PZH gewenste gareel te krijgen.

De gebiedspartijen gingen er uiteraard niet op in en zijn gewoon naar de afgesproken vergadering gegaan.  We hebben daar nog eens uitgelegd dat we niet alleen onafhankelijk zijn, maar dat kapplan en herplantingsplan natuurlijk één op één met elkaar verbonden zijn: als je ergens niet velt, hoef je daar immers ook niet te herplanten. Bovendien hebben we opnieuw geprobeerd om duidelijk te maken dat we graag worden beschouwd als meedenkende partners, die hun respectievelijke achterbannen vertegenwoordigen. Een dergelijk perspectief zou tot een mooiere samenwerking kunnen leiden dan nu het geval is en bovendien zou iederéén er plezier van kunnen hebben.

Toen dat allemaal achter de rug was, kwamen het kapplan én het herplantplan tenslotte  aan bod  en werden deze in samenhang door Staatsbosbeheer (SBB) toegelicht.

Tot onze verrassing bleek daarbij dat er (inmiddels?) meer genuanceerde plannen over het kappen zijn, dan die zoals we op papier hebben ontvangen. We hebben gevraagd om deze genuanceerdere versie ook op schrift te ontvangen, omdat we uiteraard alleen (onze officiële) reactie kunnen geven op officiële plannen.

Op onze voorstellen voor enige aanpassingen in het assortiment van de herplant, werd door SBB welwillend ingegaan. Dat leek ook het geval te zijn bij ons voorstel om de vele zaken die op dit moment tegelijkertijd in Vlietland spelen, meer in samenhang te behandelen.  We willen daar in een volgend gesprek graag weer op terugkomen.

Tot slot: in het verslagje dat we vervolgens door de verantwoordelijke PZH medewerker kregen toegestuurd, ontbrak wat door de gebiedspartijen over het kapplan, over de noodzaak van veiligheid voor bezoekers, over het geluiddempend effect van begroeiing en over een mogelijke oplossing voor het herstel van vertrouwen is gezegd en gevraagd. Wij hebben die zaken daarom als aanvulling op het verslag toegestuurd. De betreffende medewerker liet ons in een reactie daarop weten dat deze aanvullingen  niet worden opgenomen, omdat ze door PZH als “geen onderdeel van het resultaat van het overleg” worden gezien!

Ons pleidooi voor de rol van ‘meedenkende partners’ is blijkbaar nog niet erg succesvol geweest…

Hier vind je de open brief van Bomenbond Rijnland over de kaalslag van Vlietland.

Reacties gesloten.