21 juli 2010 – Raad van State wijst beroep af!

De Raad van State heeft het beroep van de Vereniging Vrienden van Vlietland en het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg afgewezen. Het bestuur is daarover zeer teleurgesteld.

Of er gebouwd gaat worden is nog helemaal niet zeker. De markt voor verblijfsrecreatie was voor de financiële crisis al verzadigd in deze regio dus of er nu een projectontwikkelaar te vinden is die hierin wil investeren betwijfelen de Vrienden. Onze rol blijft dan ook de komende tijd erg belangrijk. Wij zullen de politiek proberen te overtuigen van de regionale betekenis van het gebied zodat eventuele ontwikkelingen daarop worden afgestemd. En voor er daadwerkelijk gebouwd kan gaan worden moet de gemeente verschillende vergunningen gaan verlenen en wij zullen dat proces natuurlijk scherp in de gaten houden. En we blijven actief in de Klankbordgroep herinrichting Meeslouwerpolder, die de provincie adviseert over te realiseren verbeteringen in Vlietland.

Leden blijven dus heel belangrijk: hoe meer mensen we vertegenwoordigen, hoe zwaarder onze stem in het komende traject weegt.

Download hier het Persbericht Vrienden van Vlietland 22 juli 2010

De media heeft uitgebreid aandacht besteed aan de uitspraak van de Raad van State en aan ons persbericht daarover. Naast aandacht in een aantal gedrukte regionale en lokale kranten, waar ook onze voorzitter een aantal maal aan het woord is gekomen, is er ook op het internet een aantal items verschenen. De meeste online items zijn inmiddels niet meer beschikbaar, lees hier het artikel uit Sleutelstad.nl van 23 juli (inclusief reacties).

Reacties gesloten.