21 november 2016 – Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas

Op 21 april 2010 werd de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas ingesteld, met de taak PZH te adviseren over de uitvoering van het project, over de gewenste kwaliteitsverbeteringen daarbij en te overleggen met betrokkenen (waaronder BAM als opdrachtnemer) t.b.v. de coördinatie van werkzaamheden.
De Klankbordgroep heeft enige jaren gefunctioneerd totdat de Provincie per brief d.d. 13 juli 2015 aan “de leden van de Klankbordgroep Stabilisatie en Herinrichting Meeslouwerplas” meedeelde dat PZH “de klankbordgroep niet meer middels een voorzitter en secretaris” zou faciliteren en dat ze de “verdere betrokkenheid bij de klankbordgroep” beëindigde.

Brief 21-11-2016 aan GS over de Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas

Persbericht 22-11-2016 n.a.v. slordig handelen PZH Klankbordgroep Herinrichting Meeslouwerplas

Reacties gesloten.