22 juli 2021 – Kunnen we dit accepteren?

Aan het AB en DB van het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) hebben de gebiedspartijen de vraag gesteld of het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas en de manier waarop het bedrijf de Meeslouwerplas heeft achtergelaten geaccepteerd kan worden. De gebiedspartijen zijn, naast de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart, het Recreatiecentrum Vlietland B.V. en de Vereniging tot behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten.

Ondanks dat Bam heeft aangekondigd in de Meeslouwerplas toch een bodemonderzoek te laten doen, waarvan wij de onderzoeksopzet hebben opgevraagd, zien wij met grote belangstelling uit naar de beoordeling van het AB en DB van HHR van het eindrapport van BAM.

Onze brief vind je hier.

Reacties gesloten.