23 januari 2012 – Commissie komt tot ander standpunt

Op 9 januari 2012 heeft de commissie Openbaar Gebied voor degenen die een zienswijze hebben ingediend, een inspreekbijeenkomst gehouden. Er waren in totaal 16 insprekers, waaronder de Vereniging Vrienden van Vlietland. De commissie heeft op 23 januari een extra vergadering ingelast. Er waren 3 nieuwe insprekers, waaronder Wim ter Keurs, ook hier namens de Vrienden van Vlietland. In de vergadering is discussie gevoerd over de wenselijkheid en inpasbaarheid van geluidwerende voorzieningen langs het recreatiegebied Vlietland, de Meeslouwerplas en de Vogelplas Starrevaart. In de vergadering gaf de wethouder aan (enige) ruimte te willen geven aan de voorstellen m.b.t. de geluidswerende voorziening.

Reacties gesloten.