24 augustus 2007 – Uitstel met 6 weken

De Raad van State (RvS) heeft de termijn voor het doen van een uitspraak verlengd met zes weken. Zodra deze er is ontvangen de partijen die bij de RvS in beroep zijn gegaan zo snel mogelijk een kopie van de uitspraak, aldus de brief. Het blijft dus nog spannend!

Reacties gesloten.