25 april 2010 – Zienswijze Vrienden op MER

Afgelopen periode bestond de mogelijkheid zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Milieu Effect Rapportage (MER 1e fase) van de Rijnlandroute (de beoogde verbinding tussen de Rijkswegen A4 en de A44) door de Oostvlietpolder. Aangezien de voorkeursopties vlak langs Vlietland gaan hebben ook de Vrienden haar zienswijze aan de provincie gestuurd.

We concluderen dat niet of zeer onvoldoende is gekeken naar alternatieven voor “nieuw asfalt”. Het verbeteren van de huidige infrastructuur, voor zowel auto’s als langzaam verkeer en van het openbaar vervoer, is niet als serieuze optie meegenomen. Iets wat de “M” in MER toch in een vreemd daglicht zet.

De varianten N11-west en het tracé Zoeken naar Balans van de MER zijn zeer ongunstig voor Vlietland omdat deze pal langs het gebied lopen, met de gevolgen zoals hierboven omschreven. De Vereniging Vrienden van Vlietland is het daarom niet eens met het geplande tracé.

Download hier de Zienswijze Vrienden van Vlietland aan Provincie Zuid-Holland 25-4-10 m.b.t. over 1e fase MER

Lees hier de Zienswijze Behoud Rijnland 1e fase MER RijnlandRoute 26 april 2010

Hier vindt u de Zienswijze van de Gemeente Voorschoten en haar opmerkingen

Reacties gesloten.