25 augustus 2005 – Vrienden staan niet alleen

Zestien organisaties maken zich grote zorgen over de gevolgen van het bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005 en ondertekenden een manifest. We menen dat het bestemmingsplan er toe leidt dat:

  1. De toegankelijkheid voor dagrecreanten in het geding komt
  2. Het groene karakter en de natuur wordt aangetast door de aanleg van parkeerterreinen en de bouw van 102 recreatiewoningen en 120 appartementen
  3. En dat er voor de plannen nauwelijks tot geen draagvlak is onder de gebruikers van Vlietland, waaronder veel inwoners uit Leidschendam-Voorburg, maar ook ver daarbuiten.

We roepen de gemeenteraadsleden van Leidschendam-Voorburg dan ook op, om niet in te stemmen met het nieuwe bestemmingsplan en samen met de gebruikers van Vlietland te kijken op welke manier het recreatiegebied ingericht kan worden ten gunste van de wensen van de honderdduizenden bezoekers die nu jaarlijks met veel plezier van Vlietland gebruik maken.

Manifest natuur- en recreatiegebied Vlietland 25-8-05

Reacties gesloten.