25 augustus 2020 – Vrienden e.a. reageren op voortgangsbericht motie 867

Inmiddels is anderhalf jaar verstreken sinds Provinciale Staten van Zuid-Holland motie 867 aannamen. Daarin wordt Gedeputeerde Staten (GS) opgeroepen binnen 2 jaar adequate geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van Voorschoten en Vlietland te realiseren. Het Voortgangsbericht van 7 juli 2020 schetst echter nog slechts de globale contouren van een geluidwerende voorziening.

Onze vereniging en de overige gebiedspartijen hebben meerdere malen bij GS aan de bel getrokken met onze zorg over het gebrek aan voortvarendheid bij de uitvoering van motie 867. Die zorg is met het nu
voorliggende voortgangsbericht helaas nog steeds niet weggenomen.

Lees hier onze reactie zoals vandaag aan GS verzonden.

Reacties gesloten.