25 juni 2021 – Beoordeling is ook aan gebiedspartijen

Eerder adviseerden wij de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) het eindrapport van BAM over de verondiepingsactiviteiten in de Meeslouwerplas pas te beoordelen zodra de uitkomsten van het door de Vrienden en de overige gebiedspartijen gevraagde bodemonderzoek en – ingeval zij het BAM rapport per se eerder willen kunnen beoordelen – “onze eerder gegeven kritiek op de onderzoeken en monitoringactiviteiten in verband met de verondiepingsactiviteiten expliciet en verifieerbaar te betrekken bij de beoordeling van het eindrapport van BAM”. Zie onze nieuwsitems van 20 april en 3 mei.

En aangezien onze organisaties partij zijn bij de overeenkomst die de provincie in 2009 met BAM heeft gesloten heeft de afwikkeling van de verondieping van de Meeslouwerplas bepaald geen vrijblijvend karakter.

Dit alles is te lezen in de brief zoals deze vandaag is verzonden aan PZH en HHR.

Reacties gesloten.