25 november 2010 – Informatieavond bewoners en geïnteresseerden

De Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnlands en BAM Wegen bv Regio West organiseerden op 25 november een informatieavond in Hotel De Gouden Leeuw in Voorschoten.

De Vereniging Vrienden van Vlietland (onze voorzitter Ed Krijgsman en medebestuurslid Sonja Noot) bezocht deze bijeenkomst en spraken na afloop met vertegenwoordigers van de Provincie, BAM en het Hoogheemraadschap.

Tijdens deze informatiebijeenkomst werden de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de toekomstige toegankelijkheid van de Meeslouwerplas, de werkzaamheden met betrekking tot de herinrichting, die plaats gaan vinden en de stand van zaken omtrent milieuwetgeving. De extra eisen die gesteld worden aan de borging van de kwaliteitseisen met betrekking tot de te storten grond, is nog onderwerp van discussie. Het hoogheemraadschap ziet geen reden om af te wijken van algemeen geldende normen voor dit soort grondaanvullingen, terwijl de Provincie wel verder wil gaan dan standaardnormen.

Reacties gesloten.