27 juni 2018 – Staten stemmen net niet voor geluidswering

Al eerder hebben de gemeenteraden van Leidschendam-Voorburg en Voorschoten moties aangenomen om geluidswerende voorzieningen aan te leggen. Bij de stemming in Provinciale Staten ging het helaas net mis, de CU-SGP trok op het laatste moment hun steun in. Anders was er dus geluidswering gekomen.

Bij de behandeling in Provinciale Staten van de provinciale Kadernota stemden VVD, CDA, D66 en de CU-SGP fractie tegen een motie om op korte termijn een geluidsscherm te realiseren. Hierdoor werd net geen meerderheid bereikt.

Reacties gesloten.