27 mei 2010 – Raad van State is kritisch

Bij de Raad van State (RvS) heeft Johan van Workum, namens de Vereniging Vrienden van Vlietland en het Platform Duurzaam Leidschendam-Voorburg (waarvan hij voorzitter is), onze visie toegelicht.

Onze belangrijkste punten zijn: – er had moeten worden getoetst op effecten voor andere aspecten i.p.v. alleen verkeer/lucht/lawaai; – het tracé voor de N11 is nieuw provinciaal beleid, waaraan de provincie had moeten toetsen; – de A4 krijgt meer verkeer te verwerken zodra de flessenhalzen bij Leiderdorp en Ringvaart zijn opgeheven; – provincie had moeten toetsen aan haar beleidsplan Groen en water.

Over het toekomstige tracé voor de N11 was de reactie: daarover is nog niet besloten door Gedeputeerde Staten (GS), dus daarmee hoefde geen rekening te worden gehouden bij de goedkeuring door GS najaar 2009. Wij hebben aangegeven dat wij natuurlijk weten dat GS nog geen eindbesluit heeft genomen over het tracé voor de N11, maar dat GS al wel verantwoordelijk is voor het in discussie brengen van de voorkeursvarianten langs Vlietland. En als GS daarvoor verantwoordelijkheid neemt, moet zij daar toch ook in meer of mindere mate mee rekening houden als zij het bestemmingsplan Vlietland toetst aan (nieuw) provinciaal beleid.

Over ons hoofdpunt, namelijk dat álles opnieuw had getoetst moeten worden op effecten van de nieuwe verkeerscijfers: De provincie heeft ons standpunt beoordeeld en (naar hun mening) te licht bevonden. Wat natuur betreft: de populaties waren in goede staat, daar was geen nadelig effect van wat meer verkeer te verwachten. Bovendien stond al in de stukken voor het eerste bestemmingsplan: noordoostelijk deel van Vlietland is van geringe ecologische betekenis. Hierop kwamen kritische vragen van de RvS richting vertegenwoordigers van provincie en gemeente. Een Staatsraad merkte op dat meer verkeer toch meer doodgereden konijnen kan betekenen of dieren die het gebied mijden. Wat de anderen niet konden tegenspreken. De provincie gaf aan dat wel was getoetst aan “Regels voor ruimte”. Ons antwoord was dat daarvan uit de brief met het besluit van GS niets blijkt.

De zitting werd na een klein uur afgesloten. De RvS probeert binnen 6 weken uitspraak te doen.

Reacties gesloten.