27 november 2020 – Reactie op rapport Uitvoering Motie 867

De Vereniging Vrienden van Vlietland e.a. hebben Gedeputeerde Staten van Provincie Zuid-Holland (PZH) hun reactie gestuurd op het Sweco-rapport “Uitvoering Motie 867 Geluidbeperkende maatregelen Vlietland / Rijksweg A4” d.d. 20 november 2020.

De volledige reactie vind je hier.

Het rapport is hier te vinden.

Reacties gesloten.