27 september 2006 – Raad van State wijst voorziening af

De Vrienden van Vlietland hebben bij de Raad van State (RvS) net voor de zomer een bodemprocedure gestart. Daarnaast hebben wij een zogenaamde voorlopige voorziening aangevraagd om te voorkomen dat lopende deze procedure begonnen zou worden met het volbouwen van Vlietland. Deze voorziening is door de RvS afgewezen waarschijnlijk ook omdat door de projectontwikkelaar is aangegeven dat niet met bebouwing gestart zal worden voordat de RvS uitspraak doet over het beroepschrift dat onze vereniging, samen met het platform Duurzaam, heeft ingediend.

Vlietlanden

Hier moet het bungalowpark komen

Reacties gesloten.