28 maart 2013 – Informatieavond Provincie over de Rijnlandroute

Op dinsdag 19 maart 2013 hebben Gedeputeerde Staten van ZH een besluit genomen over het definitieve tracé van de Rijnlandroute en de aansluiting daarvan op de Rijksweg A4. Op 28 maart 2013 hield de Provincie Zuid Holland (PZH) een informatieavond hierover.

De Rijnlandroute komt volgens het besluit aan de noordzijde op ongeveer 80 meter van Vlietland te liggen en sluit met een gigantisch verkeersknooppunt aan op de A4. Je moet dan denken aan een soort Prins Clausplein met viaducten van meer dan 10 meter hoog. Voor de vele recreanten die Vlietland jaarlijks bezoeken, een regelrechte aantasting van de kwaliteit van dit recreatiegebied.

Vanzelfsprekend veroorzaakt dit tracé een geweldige hoeveelheid overlast in de vorm van verkeerslawaai, stank en luchtvervuiling en tevens natuurlijk ook een geweldige horizonvervuiling. In haar bezwaarschrift hebben de Vrienden van Vlietland dan ook gepleit voor een verdiepte en het liefst natuurlijk een zo veel mogelijk ondergrondse aanleg.

De verantwoordelijk gedeputeerde de Bondt beantwoordde de vele opmerkingen over de noodzaak van deze weg standaard met : “Alle prognoses over de toekomstige verkeersintensiteiten in de regio maken deze weg noodzakelijk”. En alles wat toehoorders uit de zaal ook aanvoerden aan harde tegenargumenten op het gebied van verwachte verkeersdrukte, werd met deze dooddoener weggewuifd.

Wat verder bleek op deze avond: qua voorlichting behandelt PZH haar inwoners op een schandalige manier. Ieder weldenkend mens zou zeggen: het tracé ligt nu vast, we gaan de direct betrokkenen waarschuwen. Of, vanwege de korte termijn, wij zullen deze direct betrokkenen in ieder geval persoonlijk uitnodigen voor deze bijeenkomst. Maar nee hoor, zelf boeren over wiens land de Rijnlandroute loopt, wisten nog van niets!

Op deze informatieavond had directeur Alting van Vlietland zelfs spandoeken opgehangen met tekst dat Vlietland vrij moet blijven van verkeerslawaai, -stank en – overlast. Ook lag op iedere stoel in deze grote zaal een flyer namens Recreatiecentrum Vlietland, wethouder van Ostayen van de Gemeente Leidschendam-Voorburg en de Vereniging Vrienden van Vlietland, met de kop: “Besluit provincie inzake de RijnlandRoute dramatisch voor recreatiegebied Vlietland! Wordt vervolgd.

Een ander geluid is te lezen op de website van de Team Compromis RijnlandRoute.

Lees het nieuwsbericht op de website van de Gemeente Leidschendam-Voorburg.Let op: deze link verwijst naar een pagina die niet meer bestaat!

Reacties gesloten.