28 november 2022 – Werkzaamheden voor grondwal

Maandag 28 november zal er gestart worden met sondeer- en boorwerkzaamheden ten behoeve van grondwal tracédeel 1 parallel aan de A4. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor de kerst afgerond zijn. Het doel van deze werkzaamheden is het in kaart brengen van de diepere bodemopbouw ten behoeve van de ontwerpactiviteiten.

Reacties gesloten.