29 augustus 2019 – Vrienden e.a. naar rechter voor uitstel bomenkap in Vlietland

Eén werkdag voor de zomervakantie werden de Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden, de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart en de Vereniging Actiecomité Stop Geluidsoverlast A4 overvallen door grootschalige plannen van de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Staatsbosbeheer (SBB), die erin voorzagen dat 19 bosvakken in Vlietland helemaal geveld of gedund zouden worden en dat alle bomenkap nog deze herfst zou plaatsvinden. Wij hebben PZH meteen verzocht om overleg over de kapplannen, zoals we eerder over soortgelijke plannen met PZH en SBB ook hebben gesproken, maar we kregen de mededeling “dat de noodzaak van de plannen niet ter discussie stond”. PZH weigerde met ons te overleggen, hoewel de plannen zelf daar alle aanleiding toe gaven. Alleen overleg over het beplantingsplan werd toegezegd.

Op 31 juli hebben we Gedeputeerde Staten verzocht om ruim voordat half september met de bomenkap begonnen te overleggen over alternatieven voor de geplande werkzaamheden, in het bijzonder over de vraag of en – zo ja – hoe de werkzaamheden gefaseerd zouden kunnen worden en welke werkzaamheden – alle belangen in aanmerking genomen – dan dit jaar wel uitgevoerd zouden kunnen worden en welke beter niet. Van het ambtelijk apparaat van de provincie kregen we pas afgelopen vrijdag het bericht, dat wij een antwoord op ons verzoek aan GS om overleg “in de tweede helft van september” tegemoet mochten zien. Omdat de kapwerkzaamheden volgens de planning van SBB half september al starten, kan de grootschalige bomenkap in het slechtste geval dus al twee weken in uitvoering zijn als wij antwoord van GS krijgen. Dan is er nauwelijks meer zinvol overleg over alternatieven voor het kappen mogelijk en dat is voor ons niet aanvaardbaar. Vandaar ons beroep en verzoek om een voorlopige voorziening aan de rechter.

Hieronder lees je daarover de nieuwsitems in verschillende media.

Nieuwsbericht 2 september 2019 op Vlietnieuws over Rechter moet bomenkap Vlietland tegen houden

Nieuwsbericht 2 september 2019 op Vlietnieuws over Rechter moet bomenkap Vlietland tegen houden

Nieuwsbericht 4 september 2019 op Het Krantje over Gang naar de rechter om uitstel bomenkap in Vlietland (1)

Nieuwsbericht 4 september 2019 op Het Krantje over Gang naar de rechter om uitstel bomenkap in Vlietland (1)

Nieuwsbericht 4 september 2019 op Het Krantje over Gang naar de rechter om uitstel bomenkap in Vlietland (2)

Nieuwsbericht 4 september 2019 op Het Krantje over Gang naar de rechter om uitstel bomenkap in Vlietland (2)

Nieuwsbericht 5 september 2019 op Vlietnieuws over Organisaties naar de rechtbank voor uitstel bomenkap Vlietland

Nieuwsbericht 5 september 2019 op Vlietnieuws over Organisaties naar de rechtbank voor uitstel bomenkap Vlietland

Reacties gesloten.