29 januari 2008 – Veel besproken op ledenvergadering

In Buurthuis Vlietwijk in Voorschoten is de ledenvergadering 2007 gehouden. De opkomst was erg goed met 15 aanwezigen. Na een korte voorstelronde is Ed Krijgsman unaniem herkozen als voorzitter van de Vrienden. Daarna is Sonja Noot, ook unaniem, gekozen als vertegenwoordiger namens onze vereniging in de Klankbordgroep verbetering Vlietland.

Hierna deed Ton van Geijlswijk verslag van alle activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen, succesvolle jaar. Hoogtepunt daarin was natuurlijk de overwinning bij de Raad van State (RvS) eind oktober. Net voor de zomer was de hoorzitting bij de RvS geweest waarbij het bestuur voor de eerste keer het gevoel had dat er professioneel naar de plannen werd gekeken. Alle partijen werden door de leden van de RvS langdurig ondervraagd over voors/tegens, argumenten en wensen. Met als resultaat dat bebouwing vooralsnog niet mag!

Ledenvergadering 29 januari 2008

Voorzitter Ed en gekozen bestuurslid en vertegenwoordiger in de Klankbordgroep verbetering Vlietland Sonja

Ook is langdurig over de koers en acties van de vereniging, na deze uitspraak van de RvS, gesproken. De ledenvergadering heeft de ideeën van het bestuur daarover onderschreven en we gaan dus verder te vechten voor een groen Vlietland zonder grootschalige bebouwing.

Ledenvergadering 29 januari 2008

Alweer mooie opkomst bij de Ledenvergadering

Tot slot werd verslag gedaan van de Financiën en de ledenontwikkeling, de vereniging heeft inmiddels 142 leden en vele, trouwe donateurs. De vergadering heeft, om nog sterker te staan, wel besloten dit aantal in 2008 verder te vergroten door het introduceren van een Gezinslidmaatschap en een flyeractie deze zomer. Na de rondvraag en de afsluiting werd nog gezellig nagepraat.

Reacties gesloten.