29 juni 2011 – Klankbordgroep dient zienswijze in

In deze vergadering wordt gesproken o.a. over het bedienen van de nieuwe brug door watersporters en cameratoezicht bij diezelfde brug (het eerste wordt uitgesteld i.v.m. nog te nemen veiligheidsmaatregelen, het tweede wordt nog verder onderzocht op kosten, nut en noodzaak). Centraal staat opnieuw het Ontwerp-Bestemmingsplan Landelijk gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg i.v.m. de (on)mogelijkheid tot het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen. Er is namens de klankbordgroep een zienswijze ingediend waarin bezwaar wordt gemaakt tegen dit onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan.

De Nota Bodembeheer Vlietland die wordt opgesteld door het Hoogheemraadschap Rijnland is nog in de maak en wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de klankbordgroep besproken. In augustus zal het gesprek plaatsvinden over de normstelling aangaande de waterkwaliteit, zoals afgesproken in de klankbordvergadering van 16 februari 2011.

Download hier de Zienswijze Klankbordgroep aan B&W Leidschendam-Voorburg 1-6-11 over geluidsschermen in Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Reacties gesloten.