29 maart 2021 – Verkeerslawaai van A4 wordt verder beperkt

Een zestal bij Vlietland en de Vogelplas Starrevaart betrokken organisaties is blij met het besluit van de provincie om bij beide gebieden een geluidwering langs de A4 aan te leggen.

Lees hieronder het artikel uit Het Krantje dat ook in andere media is geplaatst n.a.v. ons persbericht. Ons volledige persbericht lees je hier.

Nieuwsbericht 29 maart 2021 in Het Krantje over Verkeerslawaai van A4 wordt verder beperkt
Nieuwsbericht 29 maart 2021 in Het Krantje over Verkeerslawaai van A4 wordt verder beperkt

Op de foto is de herplant van de oude loslocatie bij de Meeslouwerplas te zien, de herplant is deze maand afgerond. Voor de tijdelijke loslocatie voor de RijnlandRoute is een deel van het groen bij aanvang van de werkzaamheden verwijderd. Op deze loslocatie werd per schip grond en zand aangevoerd, om het wegennet zoveel mogelijk te ontlasten. Ook was de locatie in gebruik voor de herinrichting van de Meeslouwerplas. Hiervoor is de afgegraven grond uit de boortunnel voor de RijnlandRoute gebruikt. De aanplant is onderverdeeld in struweel, boomvormers en bomen. De soorten waaruit het assortiment bestaat zijn meidoorn, sleedoorn, hazelaar, gelderseroos, lijsterbes, zwarte els, zachte berk, zomereik, winterlinde en fladderiep.

Reacties gesloten.