29 mei 2012 – RijnlandRoute schadelijk voor Vlietland

Middels een persbericht heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland laten weten met verbijstering kennis te hebben genomen van de keuze voor het tracé van de RijnlandRoute pal langs Vlietland. De Vrienden vindt het onbegrijpelijk dat de Provincie Zuid-Holland heeft gekozen voor een tracé dat zo dicht tegen natuur- en recreatiegebied Vlietland aanligt, waardoor volledig voorbij wordt gegaan aan de belangen van de vele tienduizenden recreanten die jaarlijks dit gebied bezoeken.

De voorzitter van de Vrienden van Vlietland: “Des te onbegrijpelijker omdat niet gekozen werd voor de veel milieuvriendelijker Churchill -variant die recreatiegebied Vlietland en ook de naastbij gelegen Oostvlietpolder spaart en die veel beter in het landschap valt in te passen. Het nu voorgestelde viaduct ontsiert verder in grove mate de nu nog landschappelijke omgeving.”

Gelukkig staan de Vrienden niet alleen in haar bezwaren tegen deze keuze. Ook alle omliggende gemeenten hebben grote bezwaren tegen deze keuze.

Hier vind je het Persbericht Vereniging Vrienden van Vlietland 29 mei 2012 over schadelijk tracé RijnlandRoute

Reacties gesloten.