3 augustus 2020 – Onafhankelijk onderzoek noodzakelijk

In de brief van Gedeputeerde Staten (GS) aan Provinciale Staten (PS) over de Meeslouwerplas van 7 januari 2020 geven ze aan dat het belangrijk is “dat er geen onduidelijkheid is over de kwaliteit van de bodem van en het water in de plas”, dat sommige aspecten van de verondieping van de plas echter nog wel onduidelijk zijn en dat GS zich daarom kon voorstellen dat PS “een aanvullend/verdiepend extern onderzoek” zouden willen laten uitvoeren.

De gebiedspartijen hebben het initiatief buitengewoon op prijs gesteld en ervaren als een hoopgevende verandering in de opstelling van het college ten opzichte van de Meeslouwerplas en ons als gebiedspartijen.

Lange tijd leek het alsof de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas nog nooit was onderzocht. Halverwege dit jaar bleek echter, dat de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas al in 2016 door Sweco is onderzocht in opdracht van BAM. Dat onderzoek laat echter zeer veel te wensen over. In onze brief gaan we daar uitvoerig op in.

Daarom verzoeken de Vrienden e.a. om onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas. En om ook de effectiviteit te laten onderzoeken van het gebruik van zand en grond uit de RijnlandRoute-tunnel als afdeklaag in de Meeslouwerplas.

In de brief vragen we ons wel af of de Randstedelijke Rekenkamer, welke door GS hiervoor gevraagd is, uiteindelijk geëquipeerd is om dit soort onderzoek te doen en of er geen gespecialiseerde organisatie moet worden gezocht.

Hier vind je de brief van de Vrienden van Vlietland e.a. aan GS.

Reacties gesloten.