3 december 2018 – Geluidswering in verkiezingsprogramma’s!

Nu de verkiezingen voor de Staten van de Provincie Zuid-Holland eraan komen moeten politieke partijen kleur bekennen. Het CDA en GroenLinks hebben dat inmiddels gedaan en in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat geluidswering langs de A4 bij de Vlietland aangelegd moet worden.

Ton van Geijlswijk, secretaris van de Vereniging Vrienden van Vlietland, is hier blij mee: “We hebben gezien dat net voor de zomer de fracties van VVD, D66, CDA en CU/SGP ervoor zorgde dat een motie van GroenLinks niet werd aangenomen. De CU/SGP trok op het laatste moment hun steun in. Maar het CDA heeft een draai gemaakt en nu lijkt zich een meerderheid af te tekenen. Wij zullen onze leden in ieder geval oproepen hiermee rekening te houden in het stemhokje.”.

Bestuurslid Sonja Noot: “Wij hopen dat we, met de inmiddels sterk aangroeiende groep burgers én volksvertegenwoordigers, die van mening zijn dat een overheid zich aan de afspraken moet houden, in staat zullen blijken via de politieke in plaats van de juridische weg de Provincie Zuid-Holland op haar schreden terug te laten keren.”.

Het volgende verscheen in de pers:

Nieuwsbericht 3 december 2018 op Voorschotenonline over Initiatief CDA Voorschoten voor geluidswal overgenomen

Nieuwsbericht 3 december 2018 op Voorschotenonline over Initiatief CDA Voorschoten voor geluidswal overgenomen

 

Nieuwsbericht 4 december 2018 op Voorschotenonline over GroenLinks Zuid-Holland wil geluidsschermen A4

Nieuwsbericht 4 december 2018 op Voorschotenonline over GroenLinks Zuid-Holland wil geluidsschermen A4

 

 

Nieuwsbericht 5 december 2018 in Leidsch Dagblad over Plaatsing scherm A4 dichterbij

Nieuwsbericht 5 december 2018 in Leidsch Dagblad over Plaatsing scherm A4 dichterbij

Reacties gesloten.