3 juni 2010 – Tweede bijeenkomst Klankbordgroep

Op de agenda van de Klankbordgroep Meeslouwerplas stond opnieuw het monitorsysteem en werd aandacht besteed aan de procedures rondom de vergunningverlening en de planning van de voorgenomen werkzaamheden. Een mogelijke kink in de kabel kan nieuwe wetgeving zijn, waardoor de vergunningen wellicht langer op zich laten wachten dan voorzien. De eerste concrete stap zal al snel gezet worden: op 23 augustus wordt een aanvang gemaakt met het vervangen van de zogenaamde Baileybrug in het fietspad langs de Vliet.

Reacties gesloten.