3 juni 2020 – Sterk verbeterde relatie met Provincie

Na de tumultueuze zomer van 2019, waarin de Vrienden van Vlietland en samenwerkende gebiedspartijen een grote kaalslag in Vlietland probeerden te stoppen, bracht de Gedeputeerde Anne Koning, o.a. portefeuillehouder Recreatie, op 19 september jl. een bezoek aan Vlietland. Zij wilde met eigen ogen zien waar de commotie rond de voorgenomen rigoureuze bomenkap om ging en ze wilde de gebiedspartijen die zo hard gevochten hebben tegen deze bomenkap, persoonlijk kunnen horen (zie ook ons nieuwsitem). Het bleek het begin van een nieuwe start in onze relatie met de Provincie Zuid-Holland (PZH).

Al op 25 september 2019 volgde er een nieuw overleg met PZH om verder te spreken over de aanpak van het veiligheidsrisico dat een aantal krakkemikkige bomen voor bezoekers vormde. Dit overleg was een groot succes: besloten werd dat voorlopig alleen de voor bezoekers onveilige bomen en takken zou worden aangepakt en dat een noodzakelijke, grootschalige vernieuwing van het bos in Vlietland stap voor stap en in nauw overleg met de gebiedspartijen zou worden aangepakt. Geen rigoureuze bomenkap en kaalslag dus voor Vlietland! Tot grote opluchting van onze leden.

Bovendien werd erkend dat de belangenverenigingen onvoldoende betrokken waren bij de maatregelen in Vlietland, terwijl hun betrokkenheid en deskundigheid de kwaliteit en wenselijkheid daarvan, juist ten goede zou kunnen komen. Er werd aangegeven dat PZH in het vervolg naar een goede samenwerking wilde streven.

Met de benoeming in september 2019 van een nieuwe accountmanager van de Provincie voor Vlietland werd door de Provincie een eerste stap gezet op weg naar een herstel van vertrouwen (dat onder de vorige accountmanager op een grove manier was geschonden) en naar een open en effectieve manier van communiceren en overleggen met de gebiedspartijen, waaronder de Vrienden.

Inmiddels zijn we zo’n driekwart jaar verder en loopt de communicatie met de Provincie en haar medewerkers veel beter, opener en soepeler. De basis van deze nieuwe vorm van samenwerken is wederzijds respect voor elkaars positie. De Provincie erkent de belangrijke rol van de gebiedspartijen zoals onze Vereniging. Wij erkennen op onze beurt de formele rol van de Provincie op het gebied van beheer en onderhoud.

Er wordt nu regelmatig met alle betrokkenen overlegd, de wensen en ideeën van de gebiedspartijen worden serieus genomen en wegen zwaar in de besluiten. Ook Staatsbosbeheer (die in opdracht van de Provincie werkt) is hierbij aanwezig en er is sprake van een open en constructieve sfeer.

Wij zijn erg tevreden met deze gang van zaken. De energie die we in Vlietland steken leidt nu vooral tot inspraak en verbeteringen in het gebied en hoeft niet in een voortdurende strijd te worden gestoken. De resultaten van de aanpak van de voor recreanten ‘gevaarlijke bomen’, die voor 31 maart 2020 moest worden afgerond (na die datum snoeien levert schade op aan de bomen) is uitstekend gelukt. Provincie en Staatsbosbeheer hebben alle zeilen bij moeten zetten om deze achterstallige onderhoudsklus nog op tijd af te krijgen en dat is tot onze (en hun) grote tevredenheid vrijwel volledig geslaagd. We zijn betrokken en denken mee bij de volgende onderhoudsbeurten en herbeplantingsplannen, het vergroten van de biodiversiteit in Vlietland, de verontdieping van de Meeslouwerplas met alles wat daarbij komt kijken, het krekenplan (dat op dit moment ontwikkeld wordt) en nog vele andere zaken en zaakjes die op dit moment in Vlietland spelen. Ook krijgen we sneller de door ons gevraagde stukken en antwoord op onze vragen (we hebben al sinds september geen beroep op de WOB hoeven doen; een unicum 😊)

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat alle problemen in Vlietland nu zijn opgelost, want er spelen nog een aantal moeilijke dossiers c.q. uitdagingen.

We noemen er een aantal:

Met al deze zaken (en meer) houdt het bestuur zich de komende tijd bezig. Wordt vervolgd…

Reacties gesloten.