3 mei 2021 – Herhaalde oproep verstandig beoordelen

Op 20 april riepen de Vrienden e.a. de Provincie Zuid-Holland (PZH) en Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) al op het eindrapport van BAM over zijn verondiepingsactiviteiten verstandig te beoordelen.

Omdat een reactie uitblijft hebben we PZH en HHR vandaag verzocht onze brief d.d. 26 april 2021 op dezelfde manier te behandelen met “de vraag of er redenen zijn om de kwaliteit van de bagger op de bodem van de Meeslouwerplas en de effectiviteit van de afdeklaag niet te laten onderzoeken”, welke in afschrift is toegezonden aan de Randstedelijke Rekenkamer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Reacties gesloten.