30 juli 2009 – Gemeente publiceert goedkeuring Provincie

Het besluit van Gedeputeerde Staten met de bijbehorende stukken ligt voor eenieder bij het Servicecentrum in Leidschendam en Voorburg ter inzage van vrijdag 7 augustus 2009 tot en met donderdag 17 september 2009.

Gedurende deze periode kan daartegen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door: – degenen die tijdig bij Gedeputeerde Staten bedenkingen tegen het op 23 augustus 2005 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan hebben ingediend; – belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig hun bedenkingen bij Gedeputeerde Staten in te dienen. En misschien bent U dat wel!

Het bestuur van de Vrienden is momenteel druk bezig een eventueel beroep voor te bereiden.

Reacties gesloten.