31 januari 2011 – Advies aan Gedeputeerde Staten PZH

De Klankbordgroep heeft zich over de door Eco-Niche voorgestelde ecologische monitoring van de Meeslouwerplas gebogen en komt in overleg met hen tot het hierbij gevoegde advies aan het college van aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (PZH). De adviezen 1 tot en met 5 hebben betrekking op de monitoring, die nu echt zo snel mogelijk moet beginnen. Advies 6 heeft betrekking op de volgende fase van het monitoringprogramma, te weten de tussentijdse evaluatie en optimalisatie daarvan.

Download hier het Advies Klankbordgroep aan Provincie Zuid-Holland 31-1-11 over ecologische monitoring Meeslouwerplas

 

Overzicht van meetpunten, monitoring waterplanten Meeslouwerplas, Eco-Niche, 2011

Overzicht van meetpunten, monitoring waterplanten Meeslouwerplas, Eco-Niche, 2011

Reacties gesloten.