31 juli 2019 – Actie tegen grootschalige bomenkap Vlietland

De Vereniging Vrienden van Vlietland, de Vogelwerkgroep Vlietland, de Werkgroep Milieubeheer Leiden en de Beheerscommissie Vogelplas Starrevaart zijn op 17 juli jl. overvallen door plannen voor grootschalige bomenkap in Vlietland dit jaar. Op zo’n dertien plekken zullen stukken bos in hun geheel worden gekapt.

In een brief aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland (GS) stellen wij ons en hen de vraag waarom er over deze massale bomenkapplannen geen overleg met belanghebbenden is gevoerd, waarom er bij de totstandkoming van de plannen geen rekening is gehouden met andere belangen, waarom alle bomenkap in één keer gepland is en al over anderhalve maand begint en waarom er wel een enorm bomenkapplan is, maar niet tegelijkertijd ook een beplantingsplan.

De brief eindigt met het verzoek om ruim voordat half september met de kapwerkzaamheden begonnen zou worden met onze organisaties overleg te voeren over alternatieven voor de geplande werkzaamheden, in het bijzonder over de vraag of en – zo ja – hoe de werkzaamheden gefaseerd zouden kunnen worden en welke werkzaamheden dan dit jaar wel uitgevoerd zouden kunnen worden en welke beter niet.

Intussen gaan wij ervan uit, dat de provincie en Staatsbosbeheer hun belofte nakomen en met ons overleg over het beplantingsplan zullen voeren zoals op 17 juli is afgesproken.

Tenslotte verzoeken wij GS ons binnen vier weken na de dagtekening van deze brief schriftelijk te bevestigen dat zij ons verzoek inwilligen c.q. instemmen met het door ons bedoelde overleg over het bomenkapplan en het beplantingsplan.

Hier lees je de brief van de Vrienden van Vlietland e.a. aan GS (en PS) d.d. 31 juli 2019 over Grootschalige bomenkap in Vlietland.

Vlietnieuws plaatste onderstaand item:

Nieuwsbericht 1 augustus 2019 op Vlietnieuws over Bomenkap Vlietland voldongen feit

Nieuwsbericht 1 augustus 2019 op Vlietnieuws over Bomenkap Vlietland voldongen feit

Reacties gesloten.