4 april 2012 – Verslag Klankbordgroepvergadering

Geluidwerende voorzieningen: Er is veel onduidelijkheid over m.n. de procedures, waarbij de gemeente Leidschendam-Voorburg niet de snelste route lijkt te kiezen. Pas aan het eind van de voorgestelde procedure (Omgevingsvergunningprocedure) wil de gemeente de aanvraag toetsen, met het gevaar dat er dan alsnog een ‘nee’ volgt. Een bestemmingsplanprocedure met tussentijdse samenwerking lijkt een vruchtbaarder keus. Ook het niet ingaan –ondanks meerdere verzoeken- op voorstellen tot overleg met verantwoordelijke provincieambtenaren door 2 leden van de Klankbordgroep (met als doel: het overdragen van hun expertise betreffende dit dossier) leidt tot onduidelijkheid en mogelijke vertraging. De provincie geeft aan mee te willen werken aan dit gewenste overleg.

Verontdieping: Tot nu toe is er 180.00 m3 grond / bagger in de plas gestort en er is nog ongeveer 200.000 m3 ‘in portefeuille’ voor de rest van 2012 / begin 2013. De gestorte grond en bagger zijn terug te vinden op de metingen die BAM uitvoert; de bagger vloeit wel iets uit, maar hoopt zich toch zichtbaar op de stortplekken op en glijdt niet af naar de diepere delen van de plas.

De monitoringsgegevens die Eco-Niche heeft verzameld voor de jaarlijkse ecologische monitoring van de Meeslouwerplas vind je hier.

Reacties gesloten.