4 april 2023 – Schoonmaakactie nestkastjes vóór het broedseizoen

Nagekomen bericht

Onze Vereniging heeft met behulp van vrijwilligers vóór het nieuwe broedseizoen 2023 weer alle nestkastjes schoongemaakt. Omdat we door grote drukte rond het geluidscherm en de strijd tegen de bouwplannen van 222 vakantiehuizen in Vlietland geen tijd hadden een gezamenlijke actie te organiseren, hebben we er dit jaar voor gekozen met individuele groepjes te werken.

Resultaten:

​Onze definitieve inventarisatie voor het broedseizoen 2022 levert een prima score op; blijkbaar vinden veel vogeltjes de kasten en de plekken die we hebben uitgekozen, goed geslaagd.

Van de 105 opgehangen nestkastjes bleek ruim 80% in gebruik geweest te zijn.

Deze score komt overeen met de resultaten van broedseizoen 2021. 

Een paar bijzonderheden:

  1. bijna alle kastjes zijn bewoond door kool-/pimpelmezen. Er was één duidelijk afwijkend nestje, waarschijnlijk van een bonte vliegenvanger of ringmus, volgens nestherkenners.
  2. 4 kastjes zijn wederom niet in gebruik genomen. We gaan kijken waaraan dat zou kunnen liggen en ze eventueel ergens anders ophangen.
  3. 1 kastje is door onverlaten van de boom gehaald en zal worden vervangen.
  4.  bij 2 kastjes  werd de schoonmaak bemoeilijkt door takken. Die zullen we snoeien.

Alle vrijwilligers nogmaals veel dank voor hun hulp bij de schoonmaak van de nestkastjes! 

We hopen volgend jaar weer een beroep op hun enthousiaste medewerking te kunnen doen.

Reacties gesloten.