4 juli 2022 – Planning oplevering Meeslouwerplas

Vandaag heeft gedeputeerde Anne Koning Provinciale Staten van Zuid-Holland laten weten wat de planning is te komen tot de oplevering van de Meeslouwerplas in Vlietland. Hierin is opgenomen hoe tot een eindoordeel van het College van Dijkgraaf en Heemraden (van het hoogheemraadschap van Rijnland (HRR)) medio december 2022 over de werkzaamheden van BAM Infra in de Meeslouwerplas moet worden gekomen. Over de acceptatie gaat GS in gesprek met de partijen die zijn genoemd in de Basisovereenkomst, waaronder de Vrienden van Vlietland.

Hier vind je de brief van gedeputeerde Anne Koning.

Bijlage 1 is het verzoek van HRR.

Bijlage 2 is het antwoord aan HRR.

Reacties gesloten.