4 november 2020 – IJsvogelwand ook geplaatst

De ijsvogel wordt regelmatig gezien in Vlietland en broedt er ook jaarlijks. Als er meer verticale wandjes aan het water zouden worden aangeboden, zouden meer paartjes van deze schitterende soort in Vlietland kunnen broeden. Daarom hebben de Vrienden van Vlietland een ijsvogelwand opgenomen in het plan om de natuurwaarden in Vlietland te vergroten (waarvoor de Provincie Zuid-Holland deze zomer een budget beschikbaar heeft gesteld).

Als locatie is gekozen voor het pas gerealiseerde Krekengebied, een langgekoesterde wens van de gebiedspartijen. Het betreft een plas/drasgebied, tussen de Oostvlietweg en de noordwesthoek van de Meeslouwerplas, met als voornaamste doel paaiplaatsen voor diverse vissoorten te creëren. Daarbij vormt het ook een aantrekkelijk leef- en voortplantingsgebied voor amfibieën, riet- en watervogels. Er is een vogelkijkscherm voor recreanten geplaatst aan de zuidkant van het gebied en daar tegenover is nu de ijsvogelwand geplaatst, zoals je hieronder op de foto’s kan zien.

De ijsvogelwand vanuit de kijkwand gefotografeerd in de regen...
De ijsvogelwand vanuit de kijkwand gefotografeerd in de regen…
De ijsvogelwand vanuit de kijkwand gefotografeerd in de zon
De ijsvogelwand vanuit de kijkwand gefotografeerd in de zon

We hebben gekozen voor een stevig en duurzaam ontwerp (waarbij we diverse deskundigen om raad hebben gevraagd), zodat de nestelplaats jarenlang meekan. De ‘bult’ is opgebouwd met speciale, plakkerige grond, waarin de ijsvogels nestgangen kunnen uitgraven die niet instorten. Ook is bij het ontwerp gewerkt aan een zo veilig mogelijke situatie voor de vogels. Bovenop is gebiedseigen grond geplaatst, waar nog vóór het broedseizoen meidoornstruikjes op worden geplant. Er worden dan meteen nog een aantal voorbeeldgaten in de grond achter de houten beschoeiing geboord, om de vogels te inspireren aan de slag te gaan.

Reacties gesloten.