5 juni 2011 – Zienswijze Vrienden op Ontwerpbestemmingsplan

Afgelopen periode bestond de mogelijkheid zienswijzen in te dienen met betrekking tot het Ontwerpbestemmingsplan landelijk gebied 2011 van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De Vrienden hebben dat uiteraard gedaan.

Al eerder concludeerden de Vrienden dat het plan een grote disbalans kent tussen vaagheid en concretisering. Ook blijft onduidelijk of de plannen vanuit de samenwerkingsovereenkomst, zoals gesloten tussen verscheidende belanghebbende partijen rond Vlietland en BAM, binnen dit bestemmingsplan wel mogelijk zijn. Met name denken wij hierbij aan het Krekenplan. Voor de inhoud verwijzen we graag naar onze zienswijze.

Download hier de Zienswijze Vrienden van Vlietland aan gemeenteraad Leidschendam-Voorburg 5-6-11 m.b.t. ontwerpbestemmingsplan landelijk gebied 2011

Reacties gesloten.